Święta miłości kochanej Ojczyzny…

„Święta miłości kochanej Ojczyzny,/Czują cię tylko umysły poczciwe!” – te słowa Ignacego Krasickiego symbolicznie wprowadzają nas w tematykę patriotyczną związaną z kolejną 102. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku nie było uroczystej akademii szkolnej i wspólnego świętowania. Nie zrezygnowaliśmy jednak z podkreślenia znaczenia i rangi tego narodowego święta, bo „wolność raz zdobyta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować” . I to jest naszym patriotycznym obowiązkiem wobec przeszłości i przyszłości. Społeczność szkolna, mimo wielu ograniczeń, podjęła w listopadzie 2020 szereg działań takich jak: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci, pogłębienie wiedzy o historii i drodze Polaków do wolności poprzez szkolne projekty, wirtualne wystawy, prezentacje i konkursy patriotyczne, które zrealizowano w ramach szkolnego projektu „Spotkajmy się z Polską” . Swoim zaangażowaniem udowodniliśmy,  że to co polskie, jest bliskie i ważne dla nas. Uczniom i nauczycielom, którzy przystąpili do wykonania zadań projektu dziękujemy za aktywność i kreatywność. Możemy być dumni z takich postaw.

W ramach szkolnego projektu „Spotkajmy się z Polską” uczniowie klas IV – VII zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne w konkursie wokalnym, wykonując dowolny utwór o tematyce patriotycznej. Komisja szkolna, uwzględniając merytoryczne uwagi p. Andrzeja. Krzyczkowskiego, przyznała I miejsce Oliwii Włoskowicz (7b). Drugie miejsce ex aequo zajęły Wiktoria Błasińska (7b) i Zuzanna Kajdan (4b), a trzecie miejsce przypadło Weronice Farbiś (7c). Wyróżnienia otrzymali Aleksandra Grzyb 7b,Alicja Sawczuk 4a, Dominik Wilk 6b, Klaudia Stanisławek 6b, Hanna Cieślak 6b, Kacper Cieslak 7c oraz Julia Wydra 7c

Kolejne zadanie  to konkurs ortograficzny poświęcony tematyce patriotycznej. Jego organizatorki p Agnieszka Rozwadowska i p Katarzyna  Śwital  przeprowadziły konkurs w dwóch  kategoriach wiekowych. W poniedziałek 7 listopada o g.14.00 uczniowie klas IV-V –  rozwiązywali quiz ortograficzny na platformie LearningApps.  Najszybciej ortograficzne zadania rozwiązała Dominika Włodarczyk (4a). Dla klas VI-VII został przygotowany test ortograficznym, który udostępniony  został w poniedziałek  7 listopada o  godz.15. 00 na platformie Teams. Zwycięzcy tego zadania to: Julia Tyszyńska (6b) –  I miejsce,  Anna Stępień (7c) – II miejsce oraz Amelia Grzyb (7c) – III miejsce.

W ramach projektu realizowane też były inne zadania literackie. W konkursie literackim najwyższej zostały ocenione prace Oskara Królikowskigo (6a) – I miejsce, Dawida Wydry (4a) – II miejsce oraz Patrycji Fijałkowskiej (8a) – III miejsce.

Odbył się także online konkurs recytatorski, którego opiekunki p. Małgorzata. Grzesiak i p Sylwia Bilska wysłuchały przesłanych prezentacji wierszy w wykonaniu uczniów klas 4-6  i jednogłośnie I miejsce przyznały Amelii Terchalskiej, II miejsce Zuzannie Kajdan, a III miejsce Julii Zawadzkiej. Wyróżnienie otrzymała : Alicja Sawczuk.

Dokonano także oceny recytacji wierszy patriotycznych w kategorii kl.7-8 i przyznano I miejsce Aleksandrze Kramek, a II miejsce Aleksandrze Grzyb. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Julia Wydra.

Ponadto uczniowie w ramach zajęć z informatyki i historii zaprojektowali multimedialne przewodniki po miejscach historycznych w gminie Kowala, opracowali gry planszowe i przygotowali ciekawe prezentacje poświęcone narodowym świętom czy bohaterom Niepodległej. Na wyróżnienie zasłużyły prace: lapbook o Józefie Piłsudskim – Dawida Zalwerta,  prezentacja Aleksandry Grzyb o ks. Romanie Kotlarzu, gry planszowe przygotowane przez Klaudię Głogowską i ……..

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zadanie wykonania multimedialnego przewodnika po zabytkach gminy Kowala. To zadanie uczniowie realizowali pod bacznym okiem p. Beaty Wójcik. Spośród wielu prac na  szczególne wyróżnienie zasługują prezentacje: Weroniki Janas, Juli Tuszyńskiej i Jakuba Sosnowskiego: Drogi do wolności – szlakiem miejsc pamięci w gminie Kowala oraz prezentacje Aleksandry Grzyb i Franciszka Pałgana: Multimedialny przewodnik po zabytkach gminy Kowala, a także prezentacja Patrycji Farbiś: Patriotyczny kalendarz. Wyróżnienie za realizację tego zadania otrzymują także:  Patryk Pająk, Wiktoria Błasińska, Aleksandra Siara, Anna Stępień, Oliwia Włoskowicz i Norbert Frąk.

Także inne zadania ujęte w projekcie były realizowane przez uczniów, chociaż nie z takim zainteresowaniem, jak opisane powyżej. Tym bardziej na wyróżnienie zasługuje zaangażowanie uczniów 7b w przygotowanie z okazji listopadowej rocznicy niepodległości prezentacji pod hasłem „ Ja, młody patriota” czy wykonanie przez uczniów klas 4: Błażeja Orzechowskiego, Miłosza Chylickiego i …………… ilustracji do polskich legend.

Dla tych, którzy okazali zainteresowanie proponowanymi zadaniami koordynatorki projektu p Elżbieta Tyczyńska – Zygarek i Joanna Kutkowska przygotowały podziękowania, które zostaną wręczone po powrocie do nauki stacjonarnej. Dodatkową nagrodą będą oceny, które otrzymają uczniowie zaangażowani w realizacje projektu  z poszczególnych przedmiotów.  Dziś zapraszamy do obejrzenia filmowej i fotograficznej relacji.


Wróć

    cbk (2)