Konkurs kaligraficzny

Julia Wydra z kl.VII c reprezentowała naszych uczniów w szkolnych eliminacjach   IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego im. Janusza Korzeniowskiego.  Zadanie konkursowe polegało na pięknym przepisaniu zadanego tekstu: Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje (Jan Paweł II) oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą.

Na wykonanie zadania przeznaczone było 90 minut. Tekst należało napisać piórem maczanym, piórem wiecznym, brushpenami lub pisakami kaligraficznymi na gładkiej kartce formatu A4 jednostronnie. Praca wykonywana była pod opieką p. polonistki A. Rozwadowskiej  i oceniana była według następujących kryteriów:

  • staranność i oryginalność elementów graficznych,
  • płynność pisma i estetyka połączeń literowych ,
  • kompozycja pracy,
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna ,
  • oryginalność ujęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć…

Kaligrafia znana jest od wielu lat. To szuka starannego i estetycznego pisania, która bardzo często wiąże się również z artystycznym zdobieniem. Jednym z efektów nauczania kaligrafii jest kształtowanie charakteru i cierpliwości. Mistrzami kaligrafii byli średniowieczni kopiści, którzy w skryptoriach ręcznie przepisywali księgi ozdabiając je misternymi inicjałami i miniaturami. Kaligrafia przez długi czas była podstawowym przedmiotem w szkołach. Na początku XX wieku kaligrafii uczono w klasach początkowych na obowiązkowych zajęciach języka polskiego. Sztuka ta wymaga koordynacji pracy ręki, oka i mózgu, w celu jednoczesnego przewidywania kolejnych ruchów, kontroli jakości pisma i kreślenia kolejnych liter w taki sposób, aby ostatecznie osiągnąć unikalną treść. Celem nauki kaligrafii nie musi być dojście do mistrzostwa we władaniu każdym stylem. Głównym założeniem może być odnalezienie stylu, który będzie nam najbardziej odpowiadał i w który będziemy mogli doskonalić.


Wróć
    cbk (2)