WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE.

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystępuje do ogólnopolskiego projektu WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE pod patronatem Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. W realizacji zadań projektu wezmą udział uczniowie klas  6a, 6b oraz 7b wraz z wychowawcami Magdaleną Gajdą, Elżbietą Tyczyńską-Zygarek, Agnieszką Rozwadowską -Maj. Opiekunem projektu jest pani Sylwia Bilska – nauczyciel bibliotekarz.

Program skierowany jest do uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Na zajęciach prowadzonych w ramach projektu uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru „Gorzka czekolada”. Uczniowie będą omawiali istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, jak również stworzą krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości. O efektach i przebiegu projektu realizatorzy będą informowali szkolną społeczność.  o wykonywanych dzialaniach Realizacja i efekty


Wróć
    cbk (2)