Wspólne Kroki w Cyberświecie … POCZĄTEK

WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE to profilaktyczny program edukacji informatycznej, który z powodzeniem jest od trzech lat realizowany w naszej szkole. Tym razem jego uczestnikami będą uczniowie klasy 3b. Szkolnym opiekunem programu jest nauczyciel informatyki p. Magdalena Gajda. Program, opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami”, odpowiada na pilną potrzebę przygotowanie najmłodszych uczniów do świadomego i rozważnego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.

Dynamiczny rozwój nowych technologii informatycznych zmienił rzeczywistość, w  jakiej dorastają dzieci. Poza niewątpliwymi korzyściami płynącymi z użytkowania mediów i Internetu, niosą one także szereg zagrożeń  takich jak niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z nowych systemów komunikacji informacyjnej, niebezpieczne treści, czy znajomości, cyberprzemoc, hejtowanie. Te zagrożenia to główne powody, dla których przystąpiliśmy do programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie”.

Uczniowie klasy 3b  w trakcie 10 godzinnych zajęć dowiedzą się o  zasadach  bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych. Spotkania będą dotyczyły nie tylko zagadnień związanym z zasadami bezpieczeństwem w sieci. Posłużą także rozwijaniu innych ważnych umiejętności, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami w Cyberświecie. Do rozwiązywania zadań i zagadek związanych z  bezpieczeństwem w „sieci” zostaną zaproszeni także rodzice dzieci, zgodnie z założeniem, że budowanie pozytywnych więź z rodzicami i opiekunami jest istotnym  czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi. Każdy rodzic otrzyma poradnik, dzięki któremu będzie mógł się dowiedzieć, jak ustrzec dziecko przez zagrożeniami Cyberświata. Jednym z elementów programu będzie prowadzenie przez uczniów klasowego bloga pod okiem opiekuna p. M. Gajdy. Na nim przedstawiane będą tematy proponowane przez uczniów oraz prace wykonywane na zajęciach. O efektach realizacji programu jeszcze poinformujemy …

Zapraszamy do obserwacji bloga stworzonego wspólnie z klasą 3b w ramach programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” https://superblogklasy3b.blogspot.com/

Wróć
    cbk (2)