Kilka uwag o zakończeniu roku szkolnego…

Przed rozpoczęciem wakacji chcielibyśmy spotkać się Naszymi Uczniami chociaż na krótką chwilę, aby  pogratulować wszystkim wytrwałości oraz wspaniałych wyników w nauce, zdobytych w tak trudnych i nietypowych warunkach. Z wielką przykrością informujemy,  że tym razem w uroczystości zakończenia roku mogą brać udział TYLKO UCZNIOWIE, z uwagi na konieczność ograniczenia do minimum liczby uczestników spotkania. Wyjątkowo zrezygnowaliśmy także z przyznawania nagród książkowych za wyniki w nauce w klasach I – VII. Ta forma wyróżnienia dotyczyć będzie jedynie uczniów klas VIII. Przyznane natomiast zostaną wyróżnienia: NAJLEPSZY ABSOLWENTZuzannie Bieniek   oraz  PRYMUS SZKOŁY Aleksandrze Stadryniak i  Dawidowi Zalwert. Rozdamy również stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ich przyznanie to nagroda dla najlepszych uczniów za pracowitość i umiejętność  jak  najlepszego wykorzystania swoich zdolności oraz promowanie szkoły w środowisku. W tym roku mamy 29 takich liderów.

Świadectwa promocyjne uczniowie mogą odebrać na spotkaniu z wychowawcą (spotkania  wg. harmonogramu). Postaramy się o dokumentację zdjęciową tych spotkań, aby jednak pozostała miła pamiątka w rodzinnych albumach. Oczywiście – decyzja o udziale dziecka w Uroczystości rozdania świadectw należy do Rodziców i jest uzależniona od stanu zdrowia  ucznia oraz jego najbliższego otoczenia. W przypadku nieobecności na rozdaniu świadectw, cenzurkę można będzie odebrać od 30.06 2020 (poniedziałek) w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127