Zakończenie roku szkolnego – harmonogram

Rok szkolny 2019/2020 powoli dobiega końca. Był wyjątkowo dziwny i nieprzewidywalny.  Każdy z nas: uczeń, nauczyciel i rodzic starał się sprostać nowej wirtualnej edukacji. 26 czerwca 2020r oficjalnie zakończymy rok szkolny, zakończymy go jednak inaczej niż zawsze.

Dyrekcja szkoły  ze względu na ilość uczniów i konieczność dostosowania się do wytycznych MEN i GIS  nie planuje spotkania ogólnego z uczniami klas I – VII i oddziału przedszkolnego. Świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną rozdane przez wychowawców w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa tj. zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi, zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku. Do szkoły mogą przyjść jedynie uczniowie zdrowi. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły.

Na uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie nagród i świadectw uczniom klas VIII dyrekcja szkoły zaprasza o godzinie 8.30Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej.

Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczyste wręczenie świadectw  według harmonogramu zamieszczonego poniżej:

Spotkania OGÓLNEGO z uczniami poszczególnych klas O- III dyrekcja PSP w Kowali  NIE PRZEWIDUJE
DATA WYCHOWAWCA ODDZIAŁ GODZINA SALA
25.06.2020
czwartek
(KLASY 0-III)
Małgorzata Gębska-Orzechowska 0A 9.00 5
Grażyna Jóźwik 0B 4
Renata Szary 1A 9.30 2
Ilona Bińkowska 1B 17
Anna Szymczyk 2A 10.00 4
Wiesława Rzepecka 2B 6
Wioletta Besztyga-Oparcik 3A 10.30 11
Alicja Krakowiak 3B 15
Agnieszka Jamroży 3C 16

 SALA 4 wykorzystana będzie dwukrotnie, ale za każdym razem zdezynfekowana.

 

Spotkania OGÓLNEGO z uczniami poszczególnych klas IV- VII
dyrekcja PSP w Kowali  NIE PRZEWIDUJE WYJĄTKIEM BĘDĄ KLASY VIII,
z którymi DYREKCJA+WYCHOWAWCY SPOTKAJĄ SIĘ O PODANEJ GODZINIE W DNIU 26.06.2020
DATA WYCHOWAWCA ODDZIAŁ   SALA
 


26.06.2020
piątek
(KLASY IV-VIII)

Marzena Molga 4A
10.30
19
Magdalena Gajda 5A 17
Elżbieta Tyczyńska-Zygarek 5B H2
Anna Gaca 6A
10.00
4
Agnieszka Rozwadowska 6B H3
Marta Myśliwiec 6C H1
Ewa Bednarczyk 7A
9.30
2
Małgorzata Grzesiak 7B 11
Iwona Stefańska-Stanik 8A NAJPIERW NA HALI
8.30
H3
Beata Wójcik 8B H2

 SALE H2 i H3 wykorzystane będą dwukrotnie, ale za każdym razem zdezynfekowane

Ważne informacje na zakończenie!

  • UCZNIOWIE KLAS VIII MUSZĄ POŚWIADCZYĆ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM W KSIĘDZE ABSOLWENTÓW ODBIÓR ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY i  ZAŚWIADCZEŃ ZDANIA EGZAMINÓW, ale te dopiero w lipcu 2020 r.
  • NIEODEBRANE ŚWIADECTWA WYCHOWAWCA WŁOŻY DO ARKUSZY OCEN.
  • DOJAZDÓW NIE BĘDZIE
  • MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020zostanie odprawiona w kościele w Kowali  26.06.2020 o godzinie 17.00
  • Wakacje dla uczniów potrwają do 31 sierpnia 2020 r.
  • Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, uczniowie do szkół powrócą we wtorek 2 września.

Dyrekcja PSP
im. Janusza Korczaka
w Kowali


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127