ZWROTY KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Począwszy od dnia 25.05.2020 roku prosimy o zwroty książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Książki należy opatrzyć odpowiednią informacją, najlepiej na kartce samoprzylepnej (imię i nazwisko ucznia zwracającego książkę oraz klasa). Nie podpisana książka będzie traktowana jako niezwrócona. Termin zwrotu książek  zakończy się z dniem 02.06.2020. O zasadach oddawania woluminów do biblioteki  informujemy poniżej.

W związku z najnowszymi wynikami badań nad koronawirusem Sars-CoV-2 Biblioteka Narodowa wydała rekomendację dotyczącą okresu kwarantanny dla książek i innych publikacji przechowywanych w bibliotekach. Na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby). Nie zmienia się rekomendacji dla tektury i papieru – wirus jest aktywny do 24 godzin.Według powyższych wytycznych zwrócone książki odbędą min. trzydniową kwarantannę.

Przy wejściu do szkoły znajdują się stoliki, na które należy odłożyć woluminy, które po czasie kwarantanny zostaną odpisane z kont uczniów. Proszę wszystkich uczniów o rzetelne rozliczenie się z biblioteką szkolną przed zakończeniem roku szkolnego 2019/20. W szczególności proszę o to uczniów klas VIII, które kończą w tym roku edukację w naszej szkole.

Bibliotekarz Sylwia Bilska


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127