Szkolny konkurs z okazji Dnia Europy

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.  Każdego roku Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA  świętował ten dzień w Warszawie, gdzie na Paradzie Schumana spotykały się kluby europejskie z całej Polski oraz wolontariusze z Europy. W tym roku z powodu pandemii obchody Dnia Europy zostały przeniesione do internetu.  Członkowie SKE EUROKOWALA  spotkali się on-line i przygotowali selfie, aby przypomnieć społeczności szkolnej o tym święcie. W czwartek 7 maja o godz.13 na platformie edukacyjnej LearningApps odbędzie się quiz wiedzy o państwach Unii Europejskiej dla uczniów klas V-VII. Link aktywacyjny dla chętnych uczniów został  już wysłany przez pocztę w LIBRUSIE. Dla najlepszych uczniów przewidziane są punkty dodatnie i nagrody rzeczowe.

A teraz garść informacji dla ciekawych…

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.  Warto pamiętać o tym, że Dzień Europy to wydarzenie apolityczne i nie ma związku z żadną partią. Właśnie tego dnia przypada rocznica podpisania historycznej deklaracji Roberta Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją  węgla i stali. Po latach pomysł R. Schumana zaowocował powstaniem Unii Europejskiej. Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht, który podpisały Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy. W kolejnych latach Wspólnota poszerzała się o kolejne kraje, w tym Polskę. Historyczne wydarzenie dla naszego państwa miało miejsce 1 maja 2004 roku.

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na trzech głównych filarach. Filar I to unia gospodarcza – wspólny rynek, polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów. Filar II to unia polityczna – w stosunkach zewnętrznych państwa członkowskie występują jako jeden podmiot. Filar III to unia policyjno-sądownicza – wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej.
W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Doceniono w ten sposób organizacji zasługi w procesie pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127