14 kwietnia Święto Chrztu Polski.

14 kwietnia 2020 roku obchodzimy 1054 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Było to wydarzenie nie tylko religijne. Zmieniło ono bowiem na zawsze Europę. Przyjęcie Chrztu przez Polskę jest uznawane za początek Państwa Polskiego. Święto to zostało ustanowione w 2019 roku. Mimo iż jest to święto narodowe tak jak m.in. Święto Konstytucji 3 maja, czy też 11 listopada, to nie jest to dzień wolny od pracy. 14 kwietnia w sposób symboliczny wspominamy narodziny naszego kraju.

Historykom nie udało się ustalić, gdzie dokładnie Mieszko I przyjął chrzest. W kronice Jana Długosza widnieje zapis wskazujący, że chrzest miał miejsce w Gnieźnie. Istnieją jednak badania wskazujące, że do to tego historycznego  wydarzenia  mogło dojść w Poznaniu lub w Ostrowie Lednickim. Niepewna jest również  data przyjęcia chrztu przez Polskę. Nie ma nawet pewności, czy doszło do niego w 966 roku. Do dzisiejszych czasów nie przetrwały żadne kroniki ani roczniki z tamtego okresu. Dostępne źródła historyczne wskazują, że do chrztu mogło dojść między rokiem 960 a 967.

Tak czy tak, przyjęcie przez Mieszka I chrztu zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski, a co za tym idzie włączenie młodego państwa polskiego do grona  nowoczesnych krajów chrześcijańskich. Otworzyły się nieznane wcześniej możliwości, które przyczyniły się do szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego  oraz wzrostu znaczenia wśród państw Europy.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127