Czy ferie w szkole mogą być ciekawe?

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania osobistych finansów realizowane już po raz trzeci przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Dla młodych uczestników projektu to szansa na niecodzienną zimową przygodę odkrywania tajników ekonomii – dziedziny niezbędnej w dorosłym życiu. Z takiej szansy skorzystała grupa uczniów z klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali,  która jako jedyna z gminy Kowala wzięła udział w tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia. Jego I etap odbył się w pierwszym tygodniu ferii zimowych.  Wsparcia w realizacji zadania udzieliły władze Gminy Kowala oraz dyrekcja szkoły.

W dniach 10-14 lutego 2020r pod okiem p. Elżbiety Tyczyńskiej – Zygarek nauczyciela WOSu wspieranej przez studentkę Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów z zakresu edukacji ekonomicznej. Okazały się one ciekawą formą spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej. Na pierwszych zajęciach uczestnicy „Ferii z ekonomią 3” zapoznali się z celem projektu i jego założeniami, brali udział m.in. w zabawie integracyjnej, a na platformie learningowej uzupełnili test. Dzięki filmikom informacyjno- edukacyjnym poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne, a poprzez zabawę przetestowali trudną sztukę gospodarowania własnymi pieniędzmi, tworzenia planów oszczędzania i budżetów domowych.  W kolejnych dniach młodzież w pracy zespołowej opracowała zestaw cech osoby przedsiębiorczej, a także zajmowała się zgłębianie roli pieniądza w gospodarce i zadaniami Narodowego Banku Polskiego. Wiele emocji i radości wzbudziło podjęcie  próby życia w  wymyślonej przez uczniów krainie „Jasiolandii”, gdzie funkcjonowała  gospodarka bez pieniądza.  Atrakcyjne metody wykorzystane podczas zajęć takie jak: gry symulacyjne, pogadanki, pokazy filmów i prezentacji multimedialnych wzbudziły zainteresowanie uczestników. Z zaangażowaniem, wykazując się kreatywnością i pomysłowością, realizowali kolejne zadania, a rezultaty ich pracy pozytywnie zostały ocenione przez prowadzących.  Potem przyszedł czas na poszerzenie obszaru obserwacji, czemu posłużyły wizyty w rodzinnej lokalnej  firmie „MAK” prowadzonej przez państwa Kościelniaków  oraz w radomskim oddziale Banku PEKAO SA. Obie wycieczki były bardzo ciekawym doświadczeniem. Przedsiębiorca pokazał młodzieży ciąg produkcyjny pieczywa, opowiedział o początkach funkcjonowania firmy, kredytach udzielonych przez banki, rozwoju przedsiębiorstwa  i  planach zawodowych na przyszłość. Wizyta w Banku PEKAO SA pozwoliła na zapoznanie się z kulisami funkcjonowania tej instytucji finansowej i jej ofertą. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w quizie z nagrodami  przygotowanym przez pracownika banku.

Feryjna przygoda z ekonomią okazała się ciekawym pomysłem na spędzenie części przerwy  zimowej, a przy okazji pozwoliła na wzmocnienie takich kompetencji jak planowanie czy praca zespołowa oraz  nabycie nowych, budujących pewność siebie  oraz  zdolność do podejmowania decyzji. Pozyskana wiedza, umiejętności ekonomiczne i poczynione obserwacje na pewno przyczynią się do podejmowania przez uczestników projektu „Ferie z ekonomią”  odważnych wyborów dotyczących dalszej drogi  rozwoju zawodowego i lepszego radzenia sobie we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Teraz czas na praktykę… Przed uczestnikami II etap projektu – opracowanie modelu biznesowego firmy, która może funkcjonować na lokalnym rynku. Na wykonanie tego zadania młodzież ma 2 miesiące od zakończenia ferii zimowych. Projkety wezmą udział w konkursie, a autorzy zwycięskich prac w nagrodę wezmą udział w warsztatach ekonomicznych oraz odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie.

Już teraz życzymy naszym młodym adeptom ekonomii ciekawych pomysłów.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127