Z Puchatkiem bezpiecznej…

Sprawozdanie z realizacji programu „Akademia  Bezpiecznego Puchatka” realizowanego w klasach pierwszych

Rozpoczęcie szkoły to dla dziecka jedna z najważniejszych chwil w życiu. Temu  wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszy eks­cytacja, ale też stres i niepewność. Pierwszoklasista przechodzi bowiem swój pierwszy prawdziwy test samo­dzielności. W szkole nabywa umiejętności, zdobywa wiedzę i tworzy więzi z rówieśnikami. Szkolna przygoda jest wyzwaniem nie tylko dla ucznia, ale również dla jego Rodziców – czekają ich zarówno sukcesy, jak i zupełnie nowe, trudne sytuacje, które będą wymagały wspólnego rozwiązania. To właśnie takie pobudki sprawiły, że uczniowie klasy Ia i Ib pod kierunkiem swoich wychowawców mgr Renaty Szary i mgr Ilony Bińkowskiej przystąpili do XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, realizowanego od dnia 10.09.2019 do dnia 31.01.2020r. W Programie wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły.

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest  programem, wpisującym się w szczytną inicjatywę poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczniów w różnych sferach ich życia. Scenariusze lekcyjne wraz z pomocami dydaktycznymi i kartami prac dla uczniów oparte zostały na efektywnych metodach zapamiętywa­nia i technikach koncentracji. Mają wesprzeć w przekazaniu dzieciom niezbędnej wiedzy   o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, szkole oraz Inter­necie.

Program przygotowany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek – Organizatora wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji.

Wychowawcy w swoich klasach zrealizowali zagadnienia programu tak, by dzieci  już w pierwszych miesiącach nauki mogły poznać zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole. Nauczyciele na podstawie otrzymanych scenariuszy,  materiałów edukacyjnych i kart pracy przeprowadzili 4 kreatywne zajęcia, wykorzystujące metody efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji oraz techniki selekcji informacji i rozwijania kreatywności

Po przeprowadzeniu zajęć dzieci wzięły udział w OGÓLNOPOLSKIM TEŚCIE BEZPIECZEŃSTWA składającym się z 10 pytań, dotyczących zagadnień omawianych podczas lekcji.  Kolejnym krokiem było wypełnienie przez Nauczyciela ankiety. Za udział w programie szkoła otrzyma Certyfikat oraz  dyplomy dla uczniów.

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127