Wizyta gości z programu „Wolontariat Europejski”

Wizyty studentów z Europy w ramach programu „Wolontariat Europejski” na stałe zagościły w naszej szkole.  W tym roku gościliśmy Elenę Sauce z Rumunii i Hannesa Gasser z Austrii, którzy 02.12.2019r  poprowadzili 4 spotkania z naszymi uczniami. Na zajęciach wolontariusze opowiadali o kulturze i tradycjach swoich ojczystych krajów. Lekcje prowadzone były w języku angielskim, co dało możliwość praktycznego sprawdzenia umiejętności konwersacji i znajomości słownictwa. Elana i Hannes przybyli do nas na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROKOWALA prowadzonego pod patronem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Fundacja i SKE zajmują się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez poznanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu i kraju oraz zdobywanie i szerzenie informacji o Europie i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Organizatorkami tegorocznego spotkania z wolontariuszami były p. Agnieszka Rozwadowska-Maj  i p. Marta Myśliwiec.

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127