Szkolny Dzień Praw Dziecka

We wtorek 20 listopada 2019r w naszej szkole dominował kolor niebieski. Tak uczniowie nauczyciele i pracownicy szkoły odpowiedzieli na apel samorządu uczniowskiego, który w ten sposób zachęcał do włączenia się naszej szkoły w światowe obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka z UNICEF – strażnika Konwencji. W tym roku były one wyjątkowe ze względu na 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wydarzenie radosne, ale z poważnym przesłaniem.  Organizatorzy Szkolnego Dnia Praw Dziecka zwrócili uwagę na to, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, bo jak blisko sto lat temu napisał patron naszej szkoły Janusz Korczak: „Nie ma dzieci – są ludzie.”

Dla upowszechnienia praw zapisanych Konwencji, członkowie szkolnego samorządu zorganizowali happening poświęcony prawom dzieci, które chronią je i wspierają w prawidłowym rozwoju. Na szkolnych schodach wiodących na piętro wyeksponowane zostały wierszowane prawa dziecka, a w klasach i w szkolnej świetlicy przygotowano gazetki poświęcone Konwencji o prawach dziecka, uchwalonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku i  gwarantującej wszystkim dzieciom na świecie ich prawa.  Obowiązuje ona w 193 krajach świata. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991r, czyli 25 lat. Deklaracja Praw Dziecka uchwalona w 1959 roku a także Konwencja o Prawach Dziecka to dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
wychowywania się w rodzinie,
adopcji,
oświaty i nauki,
kultury, wypoczynku i rozrywki,
ochrony zdrowia i opieki medycznej,
wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
dostępu do informacji,
ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
prywatności,
równości.
Prawa socjalne dziecka:
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127