Sztafetą Niepodległości uczciliśmy 101 urodziny Niepodległej…

W gminie Kowala 101 urodziny Niepodległej uczczono 11 listopada 9. Sztafetą Niepodległości 1111111119.  Trasa biegu wiodła sprzed pomnika Żwirki i Wigury pod pomnik powstańców 1864r na Załawiu,  następnie do pomnika pomordowanych w czasie II wojny światowej w Rożkach  przez Augustów, Ludwinów  do do Izby Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach. Podczas tego wydarzenia nie liczył się wynik, lecz sam udział. To godny sposób uczczenia narodowego święta i doskonała lekcja historii, której celem było uczczenie pamięci wielu pokoleń Polaków walczących o wolną i suwerenną Polskę. Jak co roku uczestnikami biegu byli rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.  Na zakończenie uroczystości nasi uczniowie zaprezentowali historyczną inscenizację przygotowaną pod opieką p. Elżbiety Tyczyńskiej Zygarek – nauczyciela historii. Na mecie na biegaczy czekał również gorący poczęstunek przygotowany przez organizatorów Urząd Gminy w Kowali, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala.

Wszystkim członkom naszej szkolnej społeczności, którzy wzięli udział w 9. Międzypokoleniowej Sztafecie Niepodległości 1111111119 serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i patriotyczną postawę.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127