101 urodziny Niepodległej w naszej szkole

Dnia 8 listopada 2019 roku na sali gimnastycznej udekorowanej biało-czerwonymi barwami odbył się uroczysty apel  z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.  Po wprowadzeniu sztandaru wszyscy zgromadzeni w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” odśpiewali  cztery zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Małgorzata Konieczna. W swoim wystąpieniu przypomniała ważne momenty z historii związane z obchodzoną rocznicą. Zwróciła także uwagę, że pamięć  o bohaterach walczących o wolność ojczyzny, troska o jej dobro to wyraz naszego patriotyzmu i obowiązek współczesnych pokoleń Polaków. Kolejnym punktem patriotycznego spotkania był przygotowany przez uczniów  montaż słowno – muzyczny, na który złożyły się wiersze i pieśni patriotyczne. W tle widzowie mogli obejrzeć  prezentację multimedialną przygotowaną na tę okoliczność. Część artystyczna była poetycką lekcją historii, za którą uczniom i nauczycielom opiekunom p. Katarzynie Śwital,  p. Andrzejowi Krzyczkowskiemu i p. Beacie Wójcik na zakończenie podziękowanie złożyła  dyrektor szkoły. Ta wyjątkowa uroczystość przyniosła wiele wrażeń i refleksji o przeszłości i naszych przodkach, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127