Jesteśmy w projekcie CMI

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. To cykl BEZPŁATNYCH zajęć z algorytmiki i programowania. Grant realizowany jest w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Od października uczniowie klas 5 i 6  biorą udział  w zajęciach pozalekcyjnych z informatyki w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Opiekunem projektu jest p. Beata Wójcik – nauczyciel informatyki. Zgodnie z założeniami zadaniem projektu jest zaktywizowanie uczniów uzdolnionych informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Realizacja podstawowych celów wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań  z zakresu algorytmiki  i programowania. Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe zagadnienia z algorytmiki i programowania. Rozwijają wiele kompetencji, m.in. w zakresie: analizy informacji komunikacji i umiejętności pracy w zespole, umiejętności prezentowania swoich pomysłów, analizowania i budowania strategii rozwiązywania problemu. W poznanych językach programowania uczniowie  realizują  projekty, wykonują aplikacje, gry, którymi  dzielą się  z innymi. Nauka programowania to także pomoc w zrozumieniu otaczającego dziecko świata. Uczeń uczy się komunikować się  z maszynami, rozwija myślenie komputacyjne, poznaje narzędzia do lepszego zarządzania światem w obliczu nowoczesnych technologii. Kodowanie to także kreatywne rozwiązywanie problemów i wspieranie myślenia abstrakcyjnego. Od listopada rozpoczęliśmy programowanie w programie m-Block. A skoro m-Block to także m-Boty. Małe roboty, od kiedy zostały zmontowane otrzymują mnóstwo zadań do wykonania.

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127