Rozmawiajmy o bezpieczeństwie

Zajęcia z  funkcjonariuszem Policji to jedne z działań  profilaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki. 29  październiku 2019r. miała miejsce druga wizyta sierżanta sztabowego p. Renaty Sikorskiej z Wydziału  Ruchu Drogowego  Powiatowej Komendy Policji w Radomiu w naszej szkole.  To spotkanie z uczniami  klas IV –VII  w ramach prewencji poświęcone zostało bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Uczniowie wysłuchali  pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Funkcjonariusz zwrócił uwagę, jak wiele zależy od zachowania na drodze i jaki uczniowie mają wpływ na to, co może wydarzyć się gdy nie przestrzegają zasad. Pani aspirant  podkreśliła, że poruszając się rowerem po drogach, należy posiadać odpowiedni dokument – kartę rowerową i przestrzegać zasad ruchu drogowego. Przypomniała o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych, gdy znajdujemy się poza obszarem zabudowanym po zmroku. Podczas spotkania uczniowie także mieli okazję do czynnego udziału  w zajęciach. Zadawali wiele pytań, na które prowadząca udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Dzielili się  także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi różnych zdarzeń  na drodze.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127