Jak zdobyć kartę rowerową …

Głównym założeniem egzaminów na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Wydawanie tych kart jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu prawo jazdy.

Już w najbliższym czasie odbędą się egzaminy na kartę rowerową. Uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia mogą przystąpić do Egzaminu na Kartę Rowerową. Chętni powinni zgłosić się po kartę zaliczeń do p. Magdaleny Gajdy – nauczycielki techniki, która udzieli także szczegółowych informacji dotyczących warunków uzyskania „rowerowego prawa jazdy”

Osoby, które pozytywnie zaliczą część teoretyczną egzaminu będą mogły przystąpić do części praktycznej, która odbędzie się na boisku szkolnym. W trakcie egzaminu praktycznego zdający będą mogli skorzystać z roweru, którym dysponuje szkoła.

Ważne informacje dla zdających i rodziców

Ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada na dyrektorów szkół podstawowych obowiązek bezpłatnego wydawania uczniom kart rowerowych. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty  rowerowej  (Dz. U. z dn. 29.04.2013 r. poz. 512) kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły lub policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru (światła, odblaski, sprawne hamulce) karta rowerowa jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze.

Dla ciekawskich linki do stron związanych z powyższym tematem:

www.brd.edu.pl

www.kartarowerowa.net.pl

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127