Działajmy razem …

W tym roku szkolnym obchody Dnia Bezpiecznego Internetu realizowane były w formie projektu „ Tydzień Bezpiecznego Internetu’’- pod hasłem „Działajmy razem”. Projekt miał za zadanie propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Realizacja zadań odbywała się w dniach 25.02 – 6.03.2019r. Podsumowanie projektu i wręczenie nagród  za udział w konkursach odbyło się 07 marca 2019r. na hali sportowej. Zakończenie poprzedzone zostało  prelekcją na temat: „Cyberprzemocy   i udostępnianiu informacji o sobie w sieci”   przez zaproszonego gościa panią podkomisarz Alicję Wasik, pracownika Policji Wydziału Prewencji w Radomiu.W klasach 1-3 podczas realizacji projektu „Tydzień Bezpiecznego Internetu” odbyły się zajęcia związane z bezpieczeństwem w Internecie. Uczniowie obejrzeli przygotowaną przez nauczyciela prezentację o bezpiecznym korzystaniu z Internetu oraz zagrożeniach w sieci.  Dzieci wzięły także udział  w pogadance na ten temat zakończoną  quizami i zabawami edukacyjnymi. Kolejnym elementem projektu było zapoznanie się z filmami edukacyjne z platformy saferinternet.pl oraz filmem „Szkoła bezpieczna w sieci”.  Dzięki tym projekcjom uczniowie  dowiedzieli się jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z mediów elektronicznych. Na zakończenie  uczestnicy zajęć mogli zażyć chwile relaksu, grając w wybrane gry zamieszczone na stronie necio.pl i sieciaki.pl, a przy okazji poćwiczyć zmysł obserwacji, refleks, spostrzegawczość i logiczne myślenie oraz oswoić się z korzystaniem z myszy komputerowej.

Projekt  w klasach 4-8 rozpoczęto 25 lutego zapoznaniem uczniów  z jego tegoroczną tematyką  i założeniami. Przydzielono także do realizacji poszczególne zadania. Uczniowie klas 7 b przeprowadzili  happening i  kampanię promująca bezpieczne korzystanie z Internetu dla klas 2 i 3. Razem z wychowawcami wybrali się także na spektakl przygotowany przez teatr wrocławski „Internetowe love”.  Jak nietrudno się domyśleć tematyka przedstawienia  nawiązywała do bezpieczeństwa kontaktów przez internet i  cyberprzemocy.Uczniowie klas 8 zredagowali gazetki tematyczne, które były kolportowane  w szkole. Klasy 4-6 zaangażowały się w przygotowanie prac w ramach zaplanowanych konkursów plastyczno – graficznych o bezpieczeństwie w sieci. Przygotowano plakaty, rymowanki i rebusy, które zaprezentowano na wystawie.  Prowadzono również akcję informacyjną poprzez rozmieszczenie na korytarzach szkolnych plakatów informujących o bezpiecznym korzystaniu z mediów elektronicznych i zagrożeniach płynących z sieci. W klasach 4-8 na zajęciach komputerowych i na godzinach wychowawczych przeprowadzono lekcje o zagrożeniach w sieci i bezpiecznym korzystaniu z Internetu z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych, saferinternet.pl., filmu „Gdzie jest Mimi”. Uczniowie w ramach zajęć układali krzyżówki oraz wykonywali prace z wykorzystaniem różnych programów użytkowych. W dniu 1  marca 2019r dla uczniów klas 4 została zorganizowana  „Kawiarenka Internetowa”, do której biletem wstępu była naklejka. Aby ją zdobyć uczniowie musieli rozwiązać rebus związany z tematem projektu. W kawiarence uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego i mądrego korzystania z zasobów Internetu  oraz mogli uczestniczyć w pokazie drukowania przedmiotów w drukarce  3D oraz montowania i sterowania  robotem Makeblock.  Zakładane cele projektu „Tydzień Bezpiecznego Internetu” zostały osiągnięte. Dzięki zrealizowanym zadaniom wzrosła świadomość nie tylko na temat zagrożeń  płynących z  sieci, ale także wiedza o możliwościach wykorzystania z zasobów Internetu zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak i dla twórczej rozrywki  pod warunkiem odpowiedzialnego korzystania z Sieci przez internautów.

Koordynatorami projektu byli nauczyciele informatyki:Beata Wójcik   i Magdalena Gajda.

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127