Rozważne wkraczanie w Cyberświat.

Dynamiczny rozwój Internetu zmienił rzeczywistość, w  jakiej dorastają dzieci. Poza niewątpliwymi korzyściami płynącymi z użytkowania mediów i Internetu, niosą one także szereg zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z nowych mediów, niebezpieczne treści, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc, hejtowanie to tylko niektóre z nich. Na te zagrożenia narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu. Aby temu przeciwdziałać podejmowane są różne działania profilaktyczno – edukacyjne w szkołach. Jednym z nich jest program profilaktyczny „Wspólne kroki w Cyberświecie” realizowany przez klasę 3a w Szkole Podstawowej w Kowali. Program został opracowany został przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami”. Realizacja tego zadania odbywa się z wykorzystaniem zasobów Lokalnego Centrum Kompetencji, gdzie uczniowie z klasy 3a będą odbywali 10 godzinne zajęcia uczące bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych. Spotkania zostaną poświęcone nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami w cyberświecie. Do programu zostaną zaproszeni rodzice dzieci, którzy wspólnie z nimi  będą rozwiązywali zadania i zagadki dotyczące bezpieczeństwa w „sieci” zgodnie z założeniem, że budowanie pozytywnych więź z rodzicami i opiekunami jest istotnym  czynnikiem  chroniącym przed zrachowaniami ryzykownymi. Każdy rodzic otrzyma ponadto poradnik, dzięki któremu dowie się jak ustrzec dziecko przez zagrożeniami Cyberświata. Jednym z elementów programu będzie także prowadzenie przez uczniów pod okiem nauczyciela opiekuna klasowego bloga, na którym przedstawiane będą tematy proponowane przez uczniów oraz ich prace wykonywane na zajęciach. O efektach realizacji programu jeszcze poinformujemy po jego zakończeniu.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127