Za nami kolejna X edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

Rozpoczęcie szkoły to dla dziecka jedna z najważniejszych chwil w życiu. Towarzyszy jej eks­cytacja, ale też stres i niepewność. Dla dzieci to pierwszy test samo­dzielności, czas nabywania nowych umiejętności, zdobywania wiedzy i tworze­nia więzi z rówieśnikami.  Przygoda ze szkołą jest wyzwaniem nie tylko dla ucznia, ale również dla  rodziców, którzy muszą się zmierzyć z nowymi sytuacjami wymagającymi rozwagi i współpracy z nauczycielami i szkołą. To właśnie takie pobudki sprawiły, że uczniowie klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Kowali pod kierunkiem swoich wychowawców mgr Anny Szymczyk i mgr Wiesławy Rzepeckiej przystąpili do X edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, realizowanego od dnia 03.09.2018 do dnia 31.01.2019. W Programie wzięło udział 33 uczniów szkoły w  Kowali .

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest  programem, którego głównym celem jest  zadbanie o poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczniów w różnych sferach ich życia. Program przygotowany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek we współpracy z  Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji.

Nauczyciele wraz z uczniami realizowali cykl zajęć z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i kart prac opartych o efektywne metody i techniki zapamiętywa­nia i koncentracji. Materiały te posłużyły do przekazania niezbędnej wiedzy  o  bezpiecznym zachowaniu na drodze, w domu, szkole oraz Internecie.

Na zakończenie dzieci wzięły udział  w OGÓLNOPOLSKIM TEŚCIE BEZPIECZEŃSTWA składającym się z 15 pytań, dotyczących zagadnień omawianych podczas lekcji, a nauczyciele wypełnili ankiety, dostępnej na stronie internetowej. Nagrodą za udział w Programie jest zarówno zdobyta wiedza  i umiejętności jak i Certyfikat dla szkoły oraz dyplomy dla uczniów.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127