O SZKOLE SŁÓW KILKA

Szkoła w Kowali rozpoczęła swoja działalność w roku 1916 na mocy decyzji Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej jako szkoła jednoklasowa. W okresie międzywojennym nastąpił jej szybki rozwój. W ostatnim roku przed wybuchem wojny placówka liczyła VI oddziałów. Działał prężnie szkolny sklepik, biblioteka, a ówczesny kierownik Jan Tarnasiewicz dbał nie tylko o edukację, ale także o rozwój patriotycznych postaw uczniów, czytaj więcej>

Rekrutacja- lista uczniów

Działając na podstawie art. 158 ust. 1, ust. 3-5. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, poz. 619) dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali podaje do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Szczegółowe informacje poniżej i w zakładce REKRUTACJA czytaj więcej »

Przedszkolaki wracają do szkoły…

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 701)

od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.

na obszarze kraju NADAL UTRZYMUJE SIĘ OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH i niepublicznych SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW, co jest równoznaczne, iż UCZNIOWIE oddziałów klas I-VIII nadal uczą się zdalnie.

Od poniedziałku 19.04.2021 r. do szkoły powracają na zajęcia stacjonarne, dzieci oddziałów przedszkolnych.

Informacja powyższa została przekazana dla uczniów, rodziców i nauczycieli także poprzez dziennik LIBRUS.

Dyrekcja PSP w Kowali

Propozycja dla ósmoklasistów – CYBERKLASA

Na prośbę Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty zamieszczamy ciekawą propozycję dla ósmoklasistów dotyczą kształcenia w szkołach średnich o profilu wojskowym. Zachęcamy rodziców i uczniów klas ósmych do zapoznania się z załączonymi materiałami.

czytaj więcej »

Kowala uczciła pamięć katyńczyków!

W wielu miastach Polski i innych krajów powstały pomniki katyńskie i  tablice pamięci poświęcone ofiarom zbrodni sprzed 81 lat. Jak się okazuje Kowala ma też swoich katyńczyków. W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia w niedzielę, 11 kwietnia, miała miejsce w kościele w Kowali msza św. w intencji zamordowanych w Katyniu, a w wśród nich pochodzących z Kowali Jakuba Dygasa oraz Stefana Czarnieckiego. czytaj więcej »

Zbrodnia katyńska – pamiętamy!

 

13 kwietnia przypada kolejna 81. rocznica zbrodni katyńskiej. Bezprecedensowego mordu, jakiego wiosną 1940 r. dopuścili się Sowieci na polskich obywatelach, którzy dostali się do niewoli po agresji ZSRR we wrześniu 1939 roku i przebywali w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zamordowano blisko 22 tysiące polskich – oficerów, policjantów, przedstawicieli polskiej inteligencji  (wśród zamordowanych znajdowali się liczni naukowcy, lekarze, inżynierowie, artyści).

Obecna sytuacja uniemożliwia organizację uroczystości szkolnych upamiętniających katyńską zbrodnią, ale nie zapominamy o tym  jednym z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. W ramach lekcji historii przypomnimy okoliczności katyńskiego mordu, równocześnie zachęcamy uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie katyńskim na referat lub prezentację multimedialną podejmujące tematykę katyńską:  „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Uczniów pozostałych klas zapraszamy do konkursu plastycznego na okolicznością kartę pocztową: Katyń – Pamiętamy! Autorzy najciekawszych prac nagrodzeni zostaną ocenami z historii i plastyki. Prace można przesyłać do nauczycieli historii do 5 maja 2021r. przez Teams.

czytaj więcej »

    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127