O SZKOLE SŁÓW KILKA

Szkoła w Kowali rozpoczęła swoja działalność w roku 1916 na mocy decyzji Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej jako szkoła jednoklasowa. W okresie międzywojennym nastąpił jej szybki rozwój. W ostatnim roku przed wybuchem wojny placówka liczyła VI oddziałów. Działał prężnie szkolny sklepik, biblioteka, a ówczesny kierownik Jan Tarnasiewicz dbał nie tylko o edukację, ale także o rozwój patriotycznych postaw uczniów, czytaj więcej>

#Pamiętamy po raz dziesiąty – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzisiaj 1marca 2021 r. obchodzimy po raz dziesiąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dzień będący wyrazem naszego hołdu dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy po 1944 roku, działając w konspiracji dali  świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. W obecnej  sytuacji  epidemiologicznej obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych będą organizowane poprzez wirtualne wystawy, akcje bilbordowe czy plakatowe, ale także  przez uroczystości w  miejscach związanych z pamięcią o żołnierzach wyklętych. Także i w naszej szkole chcemy zaakcentować to święto i pielęgnować pamięć o żołnierzach niezłomnych wśród młodego pokolenia Polaków. czytaj więcej »

KOMUNIKAT – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY OD DNIA 01.03 2021

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Ministerstwa Edukacji i Nauki zawartego w dokumentach:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 2) oraz na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4,

3)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1389, z późn. zm.2 )

wprowadza się następujące zmiany:

Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. uczniowie oddziałów I-III nadal pracują stacjonarnie, zaś uczniowie szkół podstawowych oddziałów IV–VIII nadal pracują zdalnie.

Zdalna pomoc psychologiczno- pedagogiczna w nowej odsłonie

W odpowiedzi na wiele pytań i obaw, jakie zrodziły zdalne nauczanie, izolacja i brak możliwości korzystania z dotychczasowego sposobu spędzania czasu, szkolny pedagog i psycholog postanowili otworzyć  WIRTUALNY GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ. Na specjalnie w tym celu stworzonej stronie oferują  „wirtualną pomoc”  w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów, jakie obecne są w życiu młodzieży,  ich rodziców,  a także nauczycieli. Zamieszczane tam będą sukcesywnie materiały, przydatne linki, filmiki związane z bieżącą tematyką pedagogiczną i aktualnymi problemami.

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnego gabinetu naszych szkolnych specjalistów pod adresem: https://padlet.com/psychologszkolnykowala/227fi7j6ihoscx7q.

Link znajdziecie także w zakładce POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA/WIRTUALNY GABINET PPP czytaj więcej »

Sukces Franciszka Pałgana w konkursie historycznym…

Dyrekcja szkoły z ogromną przyjemnością i radością informuje, że uczeń naszej szkoły Franciszek Pałgan z klasy VIIb zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu kuratoryjnego Konkursu historycznego. W zmaganiach rejonowych uczestniczyło 231 uczniów z Mazowsza (w tym 3 uczniów z naszej szkoły), a do ostatniego etapu zakwalifikowano tylko 63.  Jesteśmy dumni z faktu, że wyniki tych zmagań okazały się niezwykle pomyślne dla Franciszka, bo wysiłek, jaki włożył, wspólnie ze swoim mentorem, nauczycielką historii p. Elżbietą Tyczyńską–Zygarek, w przygotowanie do Konkursu historycznego, wymagał dużego zaangażowania i wielu godzin dodatkowej pracy. czytaj więcej »

Zapraszamy do naszej szkoły – REKRUTACJA

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali informuje, że od dnia 1 marca 2021 rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego, a od dnia 16 marca do oddziału klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Ze szczegółowymi warunkami rekrutacji, harmonogramem oraz  niezbędnymi dokumentami można się zapoznać w zakładce REKRUTACJA. Tam też  zostały zamieszczone do pobrania dokumenty niezbędne do rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY.

    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127