O SZKOLE SŁÓW KILKA

Szkoła w Kowali rozpoczęła swoja działalność w roku 1916 na mocy decyzji Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej jako szkoła jednoklasowa. W okresie międzywojennym nastąpił jej szybki rozwój. W ostatnim roku przed wybuchem wojny placówka liczyła VI oddziałów. Działał prężnie szkolny sklepik, biblioteka, a ówczesny kierownik Jan Tarnasiewicz dbał nie tylko o edukację, ale także o rozwój patriotycznych postaw uczniów, czytaj więcej>

Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

PRZYPOMINAMY, IŻ INFORMACJE DOT. ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, PRZESYŁANE BYŁY JUŻ W MAJU NA SKRZYNKI POCZTOWE DZIENNIKA LIBRUS, SĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY 2022 ORAZ BYŁY PRZEKAZYWANE USTNIE PODCZAS ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW KLAS VIII ZARÓWNO PRZEZ DYREKTORA JAK I WYCHOWAWCÓW KLAS.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą mogli odbierać Absolwenci PSP im. J. Korczaka w Kowali-Stępocinie
w piątek 08.07.2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-13.00.

Uczniowie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną.

Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba.

W takiej sytuacji zarówno rodzic jak i upoważniona osoba muszą okazać swój dowód tożsamości.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w piątek 08.07.2022 r., to proszę o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.

Dyrekcja PSP w Kowali-Stępocinie

Lato, lato czeka!!!

Minęło 10 miesięcy zmagań szkolnych i tak oto w czwartek 23 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz oddziałów klas I-III. Nie był to rok łatwy, ale wysiłek uczniów klas młodszych zaprocentował. Świadczyły o tym odbierane z radością i dumą nagrody, dyplomy, wyróżnienia oraz gratulacje dla najzdolniejszych uczniów. Spotkanie zakończyły złożone przez Panią dyrektor życzenia bezpiecznych i radosnych wakacji oraz ostatni szkolny dzwonek!

 

Z kolei w słoneczny piątek 24 czerwca o godzinie 8.30 w sali gimnastycznej, miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów oddziałów klas ósmych i siódmych, a następnie o godzinie 10.30 dla uczniów oddziałów klas IV-VI. Zaproszonymi Gośćmi byli: Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, radny gminy Kowala Pan Jarosław Słomka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Jolanta Stanik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali- Stępocinie Pani Anna Zaleszczyk oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

czytaj więcej »

Kolejny sukces Julii Wydry z kl. 8c

Drugie miejsce w  IX edycji konkursu „ O laur Kochanowskiego”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Radomia i okolic, a organizowany przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Stowarzyszenie „Vade Mecum” działające przy VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. czytaj więcej »

GALA PRYMUSA GMINY KOWALA 2022

Świetne wyniki w szkole, osiągnięcia naukowe oraz wzorowe zachowanie decydowały o wyłonieniu najlepszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach oświatowych Gminy Kowala.


22 czerwca 2022 r.
sześciu Prymusów ze szkół z Gminy Kowala, otrzymało gratulacje i nagrody podczas uroczystej VIII Gali Prymusa Gminy Kowala 2022. Gospodarzem tegorocznej Gali Prymusa była dyrektor PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, Pani Małgorzata Konieczna, która powitała zarówno Współorganizatorów: Wójta Gminy Kowala Pana Dariusza Bulskiego i Panią Annę Zaleszczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również zgromadzonych Gości: dyrektorów i wychowawców szkół z terenu Gminy Kowala, rodziców, ale przede wszystkim najlepszych z najlepszych, czyli tegorocznych Prymusów. czytaj więcej »

    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127