O SZKOLE SŁÓW KILKA

Szkoła w Kowali rozpoczęła swoja działalność w roku 1916 na mocy decyzji Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej jako szkoła jednoklasowa. W okresie międzywojennym nastąpił jej szybki rozwój. W ostatnim roku przed wybuchem wojny placówka liczyła VI oddziałów. Działał prężnie szkolny sklepik, biblioteka, a ówczesny kierownik Jan Tarnasiewicz dbał nie tylko o edukację, ale także o rozwój patriotycznych postaw uczniów, czytaj więcej>

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej …

Dzień Edukacji Narodowej zwany  tradycyjnie Dniem Nauczyciela to szczególne wydarzenie w kalendarzu szkolnych uroczystości.  Jest pamiątką ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jako pierwsze w Europie ministerstwo oświaty . Święto zostało ustanowione prawie 200 lat później – w 1972 roku. Zazwyczaj kojarzy się z bukietami kwiatów i uroczystymi apelami, jest bowiem okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim pedagogom za ich trud. czytaj więcej »

„Szlaban na ryzyko” kampania społeczna…

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”  prowadzona jest przez PKP Polskie linie Kolejowe od 2005 roku. Jej celem jest zmiana postawy społecznej oraz eliminowanie niewłaściwych zachowań wśród wszystkich użytkowników przejazdów, takich jak: lekceważenie znaku STOP, przejazd slalomem pomiędzy zamkniętymi półrogatkami, niezachowanie ostrożności itp.. O tym jak ważna jest edukacja młodych ludzi  w tym zakresie świadczy fakt, że wciąż aż 98% kolizji to skutek ignorowania znaków drogowych, czerwonych świateł i omijania rogatek. Uczniowie naszej szkoły, którzy na co dzień mają do czynienia z przekraczaniem przejazdów kolejowych  w drodze do szkoły i ze szkoły, po raz pierwszy uczestniczyli w tym projekcie. czytaj więcej »

Dzień Papieski w szkolnej świetlicy…

Z okazji zbliżającego się Dnia Papieskiego świetlica szkolna realizowała tematykę Wielki Polak – Jan Paweł II. Uczniom przybliżony został życiorys Jana Pawła II oraz ciekawostki z Jego życia. Dzieci uważnie słuchały informacji na temat Papieża Polaka, a także chętnie brały udział konkursach czy w zajęciach plastycznych, podczas których kolorowały portret Papieża. czytaj więcej »

Świetlicowa akcja BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.

Gdy zamierzasz przejść przez ulicę

Na chodniku przystań bokiem,

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli,

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie

Mogą przez nią przejść przechodnie.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej brali udział w zajęciach z cyklu „Bezpieczna droga do szkoły”. Obok filmów edukacyjnych brały udział w zajęciach praktycznych i  konkursie dla klas młodszych, a starsi uczestniczyli w w specjalnie dla nich przygotowanym quizie o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. czytaj więcej »

Zwiedzanie Warszawy – wycieczka klas szóstych…

Głównym punktem programu wycieczki klas szóstych do stolicy było zwiedzanie „starej” Warszawy, ale także inne miejsca okazały się bardzo atrakcyjne – tak przynajmniej uważają ci, którzy  20 września 2017r. wraz z wychowawczyniami wyjechali do legendarnego grodu Warsa i Sawy i warszawskiej Syrenki. czytaj więcej »

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127