O SZKOLE SŁÓW KILKA

Szkoła w Kowali rozpoczęła swoja działalność w roku 1916 na mocy decyzji Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej jako szkoła jednoklasowa. W okresie międzywojennym nastąpił jej szybki rozwój. W ostatnim roku przed wybuchem wojny placówka liczyła VI oddziałów. Działał prężnie szkolny sklepik, biblioteka, a ówczesny kierownik Jan Tarnasiewicz dbał nie tylko o edukację, ale także o rozwój patriotycznych postaw uczniów, czytaj więcej>

Powrót uczniów klas młodszych do szkoły…

18.01.2021 roku klasy I – III rozpoczynają naukę stacjonarną.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół, natomiast uczniowie klas wyższych będą kontynuować nauczanie zdalne.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom przypominamy, że klasy rozpoczynające naukę stacjonarną obowiązuje reżim sanitarny zgodnie  procedurami szkolnymi i wytycznymi_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

 

Inne ważne informacje:

  • uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły – stacjonarnych lub zdalnych,
  • dyrektor szkoły zobowiązany jest do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas 1-3,
  • nadal dla uczniów klas ósmych mogą być organizowane  konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób),
  • w szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali

 

Cicha noc, święta noc niesie ludziom życzeń moc …

Życzenia  świąteczne od Samorządu Uczniowskiego PSP im J. Korczaka w Kowali

Hej kolęda, kolęda

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Dziś dzieci z zerówki odwiedził niezwykły gość, dzięki któremu mogliśmy poczuć ten świąteczny nastrój, który stał się okazją do wspólnego kolędowania. Zobacz i posłuchaj… czytaj więcej »

Maraton pisania listów

Szkolny Klub Europejski  EUROKOWALA przyłączył się do największej światowej akcji na rzecz praw człowieka – Maratonu Pisania Listów. Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada  10 grudnia. czytaj więcej »

Spotkanie z Mikołajem🎅

W zerówce 6 grudnia 2020r dzieci były wyjątkowo grzeczne. Oczekiwały niezwykłego gościa  i  od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj, mimo pandemii nie zawiódł dzieci i nie kazał na siebie długo czekać. Zerówkowicze oczywiście zaśpiewali Mu  piosenkę, opowiadali czego się nauczyli w przedszkolu i chwalili się, że są bardzo grzeczni.

czytaj więcej »

    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127