O SZKOLE SŁÓW KILKA

Szkoła w Kowali rozpoczęła swoja działalność w roku 1916 na mocy decyzji Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej jako szkoła jednoklasowa. W okresie międzywojennym nastąpił jej szybki rozwój. W ostatnim roku przed wybuchem wojny placówka liczyła VI oddziałów. Działał prężnie szkolny sklepik, biblioteka, a ówczesny kierownik Jan Tarnasiewicz dbał nie tylko o edukację, ale także o rozwój patriotycznych postaw uczniów, czytaj więcej>

UDANYCH WAKACJI

Dzisiaj pierwszy dzień wakacyjnej przerwy. Hura!!! Słonecznie, a na horyzoncie, jak do tej pory,  żadnej chmurki. Wszystko wskazuje na to, że wakacje 2021 będą naprawdę udane I TEGO SIĘ TRZYMAJMY…

I jeszcze życzenia od dyrekcji, nauczycieli i pracowników PSP w Kowali:

Wirtualne spotkanie z wolontariuszką z Francji

Każdego roku Szkolny Klub Europejski zaprasza do szkoły wolontariuszy z Europy. Tym razem dzięki Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, pod której opieką przebywają wolontariusze w Polsce,  uczniowie mogli uczestniczyć w  zajęcia on-line w języku angielskim poprowadzonych przez studentkę z Francji – Albane Despres na temat: Discovering new cultures – French and Dutch. czytaj więcej »

INFORMACJE NSP

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że na terenie całego województwa mazowieckiego od 23 czerwca pracę w terenie rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Rachmistrzowie będą docierać do tych osób, które jeszcze się nie spisały przez Internet lub telefon. Warto skorzystać z tej możliwości i wypełnić obowiązek spisowy, aby nie myśleć o tym podczas wakacji. Odmowa udzielenia odpowiedzi podczas wywiadu realizowanego przez rachmistrza spisowego skutkuje przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie.

Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicznym. Są zabezpieczeni w środki ochrony, a wywiad można przeprowadzić w bezpiecznej odległości. Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okazany na samym początku rozmowy. Sprawdzić tożsamość rachmistrza możemy przez aplikację internetową na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ lub dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

Jak zakończymy rok szkolny 2020/2021…

25 czerwca 2021 r. będzie oficjalnym dniem kończącym obecny rok szkolny 2020/2021.  Mając na uwadze obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)  i wynikające z nich ograniczenia spowodowane epidemią, w tym ograniczenie stacjonarnej pracy szkół i placówek z sytuacją epidemiologiczną z DYREKTOR SZKOŁY USTALA ODBIÓR ŚWIADECTW według następującego harmonogramu:

Spotkania OGÓLNEGO z uczniami poszczególnych klas O- III dyrekcja PSP w Kowali  NIE PRZEWIDUJE
DATA WYCHOWAWCA ODDZIAŁ GODZINA SALA
 


24.06.2021
czwartek
(KLASY 0-III)

Małgorzata Gębska-Orzechowska 0A 16.00 5
Wioletta Besztyga-Oparcik 1A 16.00 15
Alicja Krakowiak 1B 17.00 11
Renata Szary 2A 16.00 6
Ilona Bińkowska 2B 17.00 17
Anna Szymczyk 3A 16.00 H3
Wiesława Rzepecka 3B 17.00 H2

 

Spotkania OGÓLNEGO z uczniami poszczególnych klas IV- VI  dyrekcja PSP w Kowali  NIE PRZEWIDUJE

WYJĄTKIEM BĘDĄ KLASY VII i VIII, z którymi DYREKCJA  i WYCHOWAWCY SPOTKAJĄ SIĘ O PODANEJ GODZINIE W DNIU 25.06.2021

DATA WYCHOWAWCA ODDZIAŁ godzina SALA
 


25.06.2021
piątek
(KLASY IV-VIII)

Iwona Stefańska-Stanik 4A
10.00
22
Beata Wójcik 4B 17
Marzena Molga 5A 19
Magdalena Gajda 6A
10.00
11
Elżbieta Tyczyńska-Zygarek 6B H2
Anna Gaca 7A
NAJPIERW NA HALI
8.30
4
Agnieszka Rozwadowska 7B H3
Marta Myśliwiec 7C H1
Ewa Bednarczyk 8A 2
Małgorzata Grzesiak 8B 6

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

  • W przypadku uczniów oddziałów 0-III spotkania na zakończenie roku szkolnego tylko w obecności JEDNEGO Rodzica danego dziecka.  MASECZKI U OSÓB DOROSŁYCH OBOWIĄZKOWE.
  • DOJAZDY BĘDĄ JEDYNIE W DNIU 25.06 na godzinę 8.15 (zakończenie na hali o 8.30)  oraz na godzinę 9.45 (zakończenie w salach  o 10.00).
  • UCZNIOWIE KLAS VIII MUSZĄ DODATKOWO POŚWIADCZYĆ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM W KSIĘDZE ABSOLWENTÓW ODBIÓR ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY + EWENT. ZAŚWIADCZEŃ ZDANIA EGZAMINÓW dopiero 09.07.2021 r.
  • Uczniowie LUB ich rodzice MOGĄ ODEBRAĆ ŚWIADECTWO także w innym terminie, ale Rodzic musi informację taką podać wcześniej WYCHOWAWCY.
  • NIEODEBRANE ŚWIADECTWA w dniach 24 i 25.06.2021 r., będą przekazane do sekretariatu.

OD 01.06.2021 W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ NOWE PIECZĘCIE O TREŚCI:  

PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie

26-624 Kowala-Stępocina

ul. Marii Walewskiej 6

 

 

Wakacje dla uczniów potrwają do 31 sierpnia 2021 r.

Nowy rok szkolny rozpocznie się w środę 1 września 2021 r.

Dyrekcja

PSP im. Janusza Korczaka

w Kowali-Stępocinie

 

Bezpieczeństwo podczas wakacji – List Pani Prezes KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT KRUS w Radomiu zamieszczamy poniżej list Pani Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

List_pani_Prezes_KRUS  o bezpieczeństwie podczas wakacji  2021

czytaj więcej »

    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127