SKO

Szkolna Kasa Oszczędności przy PSP w Kowali

imagesG3MW2QEDSzkolna Kasa Oszczędności (SKO) początkowo pod patronatem Banku PKO BP w Radomiu w naszej szkole działa od 2009 roku. Od czerwca 2013r. współpracujemy z SGB Południowo- Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Jedlińsku. Pierwszym krokiem współpracy z tym bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawiciela banku dyrekcji naszej szkoły.
Opiekun SKO p. I. Bińkowska została przeszkolona pod kątem prawidłowego zarządzania uczniowskimi pieniędzmi.
Pomysł powstania SKO narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi oszczędnościami. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:
• zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,
• kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,
• nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO.

Głównymi celami SKO jest:
• propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
• kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
• racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
• celowe ich wykorzystanie.
• zapoznawanie młodzieży z działalnością Południowo- Mazowieckiego Banku Spółdzielczego.
• kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.

 

W każdym roku szkolnym przybywają nowi członkowie SKO. Każdy wychowawca, który wyrazi chęć założenia dzieciom książeczek i zbierania pieniędzy ustala ze swoimi wychowankami zasady oszczędzania, a później wpłaca zebrane pieniądze do opiekuna SKO. Wychowawcy często wpłacają także pieniądze klasowe zbierane na różne imprezy klasowe czy wycieczki. Są też uczniowie, którzy oszczędzają przez całą podstawówkę i na zakończenie szkoły wypłacą uzbierane pieniążki.

Członkami SKO są uczniowie klas I-VI, jak również wychowawcy klas. Z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem w programie SKO uczestniczą przede wszystkim uczniowie klas młodszych. Już od pierwszej klasy uczą się systematycznego oszczędzania, poznając prawdziwą wartość pieniądza. Opiekun SKO oraz wychowawcy klas poprzez swoją pracę uczą dzieci wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz właściwego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Ogłaszane są różne konkursy dla członków SKO. Na zakończenie roku szkolnego, klasy oraz uczniowie, którzy wyróżniają się systematycznością oszczędzania, otrzymują nagrody.

 

imagesMTIGXV7N

 

REGULAMIN SKO

• Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
• Uczeń staje się członkiem SKO w chwili przyniesienia deklaracji uczestnictwa podpisanej przez rodzica/opiekuna oraz dokonania pierwszej wpłaty.
• Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
• Na książeczkę można wpłacać, nie mniej niż 1zł.
• Każdy uczeń ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o jej estetyczny wygląd.
• W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie kart wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem duplikat.
• Szkolny opiekun SKO wpłaca oszczędności do banku.
• Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki za zgodą rodziców.
• Wypłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.
• Odsetki od oszczędzania będą przeznaczane na nagrody rzeczowe dla najlepiej oszczędzających i szkolne pomoce dydaktyczne.

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127