W królestwie ekoentuzjastów…

W roku szkolnym 2020/2021 wiele uwagi poświęciliśmy akcjom ekologicznym, zachęcając uczniów i rodziców do podejmowania działań na rzecz ratowania Ziemi i naszego otoczenia.

  • projekt AKCJA – SEGREGACJA
  • MINIKONKURS EKOLOGICZNY
  • DZIEŃ ZIEMI – „Przywrócic Ziemię”
  • RODZINNE SPRZĄTANIE ZIEMI

Wróć
    cbk (2)