NASZE SUKCESY

NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT  WIARYGODNA SZKOŁA

banner1_2Ogromny wyróżnieniem dla naszej szkoły jest otrzymanie w roku szkolnym 2014/2015 Certyfikatu Wiarygodna Szkoła. Przyznanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitułę Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.
Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Takim szkołom przyznawany jest Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły. Do grupy tych szkół dołączyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali, otrzymując Certyfikat nr 10100127. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych i wzmacnia pozycję szkoły jako wiarygodnego partnera w edukacji.

TYTUŁ ANIMATORA KULTURY ROKU 2013 DLA NAUCZYCIELA NASZEJ SZKOŁY

TYTUŁ ANIMATORA KULTURY DLA PANI ANNY SZYMCZYK

beznazwyAnimator kultury, to osoba, która swoimi pomysłami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza jego zainteresowania, pokazuje nowe i interesujące metody spędzania wolnego czasu, włącza ludzi w działania i wykorzystuje ich potencjał. 21 listopada2014 po raz szósty w Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach zorganizowało Powiatowy Dzień Animatora Kultury. Uroczystość jest okazją do spotkania się animatorów kultury z terenu powiatu radomskiego i nagrodzenia ich za zaangażowanie, kreatywność i działania na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku 11 gmin powiatu radomskiego wytypowało osoby do tytułu Animator Kultury 2014. Wśród wyróżnionych znalazła się nauczycielka naszej szkoły Anna Szymczyk, która od trzech lat prowadzi na taneczny zespół ludowy „Przepióreczka” i wspólnie z uczniami skutecznie podtrzymują piękne polskie tradycje i wielokrotnie swoim programem wzbogacają imprezy środowiskowe. więcej>>>

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127