SZKOLNA KRONIKA

 Rok szkolny 2017/2018 –

witaj szkołoPrzed nami kolejny rok szkolny 2017/2018 i pierwszy rok reformy edukacji. W szkole wprowadzane są zmiany istotne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Od 1 września 2017r.obowiązuje nowy ustrój szkolny, a nasza szkoła zostaje przekształcona w 8-letnią szkołę podstawową. Oznacza to, że uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w klasie VII.

Obowiązuje też nowa podstawowa programowa w przedszkolu oraz klasach I, IV, VII szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie realizują dotychczasową podstawę programową. Zmienią się nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zamiast zajęć komputerowych będzie informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika a w miejsce historii i społeczeństwa – dwa odrębne przedmioty –  historia i wiedza o społeczeństwie. Pojawią się też nowe zajęcia. Uczniowie już w klasie V szkoły podstawowej będą uczyli się biologii, geografii, a w następnych klasach  – fizyki i chemii. Przyroda pozostaje w klasie IV. Za dwa lata egzamin ósmoklasisty zastąpi dotychczasowy sprawdzian po klasie VI.

O tych i innych zmianach,  jakie mają miejsce w szkole w związku z reformą edukacji, na uroczystości rozpoczęcia  roku szkolnego 2017/2018, poinformowała dyrektor Małgorzata Konieczna. Uczniowie poznali także nowych nauczycieli i wychowawców, a na spotkaniach w klasach omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa i przypomnieli klasowe kontrakty, bo przecież już następnego dnia rozpoczynają się pierwsze zajęcia nowego roku szkolnego.

 

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127