Protokół Ogólnopolskiego Konkursu Korczakowskiego

PROTOKÓŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

pod hasłem  Korczakowska idea samorządności w szkole XXI wieku  

 Celem Konkursu było:

  • popularyzacja idei samorządności i wiedzy o Januszu Korczaku
  • ukazanie różnych form propagujących Korczakowską ideę  samorządności we współczesnych szkołach
  • popularyzacja  wykorzystania technologii informatycznej, komputerowej,  jako środka przekazu określonych treści i obrazów.
  • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji informacji
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
  • pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

Łucja Byzdra – przewodnicząca

Jerzy Kutkowski  – artysta plastyk  

Rafał Bielecki  – przedstawiciel Urzędu Gminy,

Barbara Piasecka – przedstawiciel Rady Rodziców 

Przesłane do organizatora prezentacje obrazowały prace samorządów szkolnych, które w różnych formach podejmują działania zgodne z Korczakowską ideą samorządności. Komisja dokonała ich oceny biorąc pod uwagę:  poprawność formalną pracy,  zgodność pracy z tematem,  trafność i oryginalność przedstawienia tematu, walory artystyczne, poprawność informatyczną w tym  dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych(możliwości programu)

Spośród nadesłanych prezentacji Komisja postanowiła nagrodzić: 

  • Miejsce I:  Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie oraz Publiczne Gimnazjum im Janusza Korczaka w Laskowej
  • Miejsce II: Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Górze
  • Miejsce III: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Polskiej

Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127