KARTA ROWEROWA

Głównym założeniem egzaminów na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Wydawanie tych kart jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu prawo jazdy.

Uczniowie klas 4, którzy ukończyli 10 rok życia będą mogli przystąpić do Egzaminu na Kartę Rowerową podczas zajęć techniki.

Osoby, które pozytywnie zaliczą część teoretyczną egzaminu będą mogli przystąpić do części praktycznej, która odbędzie się w maju na boisku szkolnym. Dokładny termin zostanie ustalony podczas zajęć techniki. Uczniowie podczas części praktycznej będą mogli skorzystać  z roweru, którym dysponuje szkoła. Wszelkich niezbędnych informacji o warunkach przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową udziela pani Magdalena Gajda ? nauczyciel techniki.

Ważne informacje dla zdających i rodziców

Ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada na dyrektorów szkół podstawowych obowiązek bezpłatnego wydawania uczniom kart rowerowych. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania karty rowerowej Stan prawny aktualny na dzień: 19.03.2023 (Dz.U.2013.0.512 ? Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej) kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły lub policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru (światła, odblaski, sprawne hamulce) karta rowerowa jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze.

Dla zainteresowanych załączam linki do stron związanych z powyższym tematem:

www.brd.edu.pl

www.kartarowerowa.net.pl


Wróć
    cbk (2)