Konkurs fotograficzny „MOST PONAD POKOLENIAMI”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali – Stępocinie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym ?Most ponad pokoleniami?.
Konkurs adresowanym jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Gminy Kowala.
CELE KONKURSU
  • Profilaktyka rodzinna skupiona wokół budowania pozytywnych relacji, więzi i zrozumienia
  • Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie
  • Integracja środowiska uczniowskiego.
  • Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z przeżycia sukcesu.
  • Stworzenie możliwości wyrażania siebie poprzez działania twórcze, kształcenie umiejętności obserwacji i ilustrowania otoczenia.
  • Popularyzację fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych,
  • Wymiana doświadczeń, upowszechnienie i prezentacja działań artystycznych uczniów

TERMINY:

Zgłoszone prace będą przyjmowane do dnia 28 listopada 2023r.

Odbitki fotografii w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym
(Format: 18×24 cm do 30×40 cm) należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem Konkurs  ?MOST PONAD POKOLENIAMI ?do sekretariatu PSP w Kowali-Stępocinie lub drogą e-mail plikiem
w formie elektronicznej na adres sekretariat@pspkowala.pl w tytule wiadomości wpisując: Konkurs ?MOST PONAD POKOLENIAMI?

Uczestnik zgłasza do konkursu 1 pracę. Zdjęcie w formacie JPG, wielkość pliku nie może przekraczać 1 MB. Obróbka zdjęcia może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji kolorów. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

?Zadanie publiczne pn. Most ponad czasem dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego?.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka.


Wróć