Dzień Europy – konkurs

9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.  Data ta przypomina podpisanie historycznej „deklaracji Schumana”. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r., Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Z tej okazji Dnia Europy, w poniedziałek 10 maja o g. 14.00, Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA zorganizował konkurs na temat Unii Europejskiej. Chętni uczniowie z kl. IV-VIII na platformie edukacyjnej LearningApps rozwiązywali quizy na temat państw UE i instytucji europejskich. Należało szybko i poprawnie rozwiązać 2 quizy przypisane do trzech  kategorii wiekowych: kl. IV-V,  kl.VI-VII oraz kl. VIII. Czas wykonania zadań liczony był w sekundach i sumowany z dwóch quizów.

Zwycięzcami okazali się: w  kl.IV-V  Dawid Wydra 4a, w kl.VI-VII Jakub Sosnowski 7b,w kl.VIII  Tomasz Rysiewski 8a. Na wyróżnienie zasługują również następujący uczniowie, który również wykazali się wiedzą i szybkością: Franciszek Pałgan 7b, Joanna Markiewicz 7b, Ola Siara 7b, Julia Wydra 7c, Kuba Knapiński 7a, Maja Choinacka 7a, Gabriela Orłowska 6a, Hanna Cieślak 6b.

Dyplomy i nagrody zostaną na zakończenie roku szkolnego, natomiast punkty dodatnie otrzymuje każdy uczestnik konkursu.

Gratuluję nagrodzonym i  bardzo dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie o UE. Opiekę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu sprawowała opiekunka SKE Agnieszka Rozwadowska.

 


Wróć
    cbk (2)