KOMUNIKAT – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY OD DNIA 01.03 2021

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Ministerstwa Edukacji i Nauki zawartego w dokumentach:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 2) oraz na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4,

3)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1389, z późn. zm.2 )

wprowadza się następujące zmiany:

Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. uczniowie oddziałów I-III nadal pracują stacjonarnie, zaś uczniowie szkół podstawowych oddziałów IV–VIII nadal pracują zdalnie.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127