Powrót uczniów klas młodszych do szkoły…

18.01.2021 roku klasy I – III rozpoczynają naukę stacjonarną.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół, natomiast uczniowie klas wyższych będą kontynuować nauczanie zdalne.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom przypominamy, że klasy rozpoczynające naukę stacjonarną obowiązuje reżim sanitarny zgodnie  procedurami szkolnymi i wytycznymi_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

 

Inne ważne informacje:

  • uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły – stacjonarnych lub zdalnych,
  • dyrektor szkoły zobowiązany jest do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas 1-3,
  • nadal dla uczniów klas ósmych mogą być organizowane  konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób),
  • w szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127