Pomaganie jest super! Dzień Wolontariusza…

 „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Wszystkim naszym Wolontariuszom,  angażującym się  w działania charytatywne organizowane w szkole pięknie dziękujemy!  Życzymy Wam spełnienia marzeń, radości w sercu, realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracały do Was.

„Kto jeśli nie Ty, kto jeśli nie My, kto jeśli nie Ja pomagać innym ma.”- wolontariuszom dedykujemy piosenkę https://youtu.be/mJw0mnuzxyk

 

Nasz Szkolny Klub Małego Wolontariat działa już siedem lat.  Jego członkowie i opiekunowie brali udział w wielu akcjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim! Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie wsparcie dyrekcji, nauczycieli i niezastąpionych rodziców naszych uczniów. Wolontariat to wspaniała przygoda, która daje satysfakcję nieporównywalną z żadną inną gratyfikacją. Dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych, tego uczą się wolontariusze. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, kto bezpłatne, świadome i dobrowolne działa na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 5 grudnia to wielkie święto tych, którzy dobrowolnie, bez wynagrodzenia wykonują pracę na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, czynią świat lepszym, wspierają różnorodne działania świata ludzkich spraw lub angażują się w ochronę środowiska naturalnego planety Ziemia.

 


Wróć
    cbk (2)