NAUCZANIE ZDALNE od 26.10.2020

Dyrekcja PSP w Kowali informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną na dwa tygodnie zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek obowiązują od poniedziałku, 26 października  do niedzieli, 8 listopada br.

  • Oddział przedszkolny i klasy I-III będą pracowały w trybie stacjonarnym.
  • W szkole będzie także funkcjonowała świetlica szkolna.
  • Wszystkie klasy młodsze rozpoczynają zajęcia o godzinie 7.30.

W klasach IV – VIII nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

  • Nauczyciele materiały udostępniają przez Office 365 i e-dziennik LIBRUS.
  • Lekcje będą prowadzone na platformie Microsoft Teams lub innej do wideokonferencji.
  • kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem dziennika LIBRUS.

Ze szczegółowymi zasadami zdalnego nauczania obowiązującymi w naszej szkole można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2020.2021/ Nauczanie zdalne

W zakładce tej w miarę potrzeb będziemy publikowali inne informacje i dokumenty związane ze zdalnym nauczaniem.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127