Klimat to przyszłość.

Od działań Unii Europejskiej w obszarze ochrony klimatu do lokalnych akcji uczniowskich.

W lutym nasz Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA realizował projekt „ Klimat to przyszłość”. Przedsięwzięciu patronują Polska Fundacja im. Roberta Szumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Zadaniem uczniów, którzy pracowali w trzy i czteroosobowych zespołach,  było szukanie odpowiedzi na pytanie: „Jakie wyzwania wiążą się  z ochroną środowiska w naszej gminie Kowala?”.

W czwartek 27 lutego 2020r czterech przedstawicieli  SKE (Piotr Woźniak,  Oliwia Woskowicz, Angelika Słomka i Natalia Dziurzyńska) poprowadziło w klasach pierwszych, drugich oraz w  grupie przedszkolnej mini-warsztaty na temat segregacji śmieci. Starsi koledzy uczyli młodszych, do jakich worków lub pojemników wrzucać konkretne  śmieci. Przygotowali także zadania rysunkowe i quizy.  Następnego dnia kolejna grupa projektowa (Filip Górka, Jakub Pietruszka, Kacper Pietruszka) przygotowała grę ekologiczną oraz prezentację multimedialną na temat nielegalnych wysypisk śmieci w gminie Kowala.  Na korytarzach umieszczone zostały plakaty o tematyce ekologicznej  wykonane przez uczniów: Maję Choinacką, Krzysztofa Bieńka, Natalię Dziurzyńską, Olę Masiarz, Olgę Grzyb i Wiktorię Błasińską. W ramach projektu uczennice: Ola Grzyb, Ola Siara, Oliwia Włoskowicz  opracowały i  przeprowadziły ankietę wśród uczniów na temat segregacji śmieci. Członkowie SKE rozmawiali również na temat ochrony środowiska  z mieszkańcami  oraz  radnym gminy Kowala p. Jarosławem Słomką.

Dzięki podjętym działaniom uczniowie przedstawili społeczności szkolnej najważniejsze wyzwania związane z ochroną środowiska, a w szczególności z segregacją śmieci w naszej gminie oraz uświadomili, że indywidualne postawy w tym zakresie mogą znacząco wspierać działania na rzecz klimatu o charakterze systemowym podejmowane przez nasz kraj i inne kraje UE.

Koordynator projektu Agnieszka Rozwadowska – Maj dziękuje wszystkim członkom SKE EUROKOWALA za zaangażowanie i udział w projekcie.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127