Czy wyrosną z nas programiści?

Grupa uczniów naszej szkoły uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu CMI (Centrum Mistrzostwa Informatycznego). Tematyka zajęć jest dość urozmaicona, jednak głównie nauka dotyczy zagadnień algorytmiki i programowania.  Na zajęciach często wykorzystywane są roboty mBot, które mali informatycy programują za pomocą środowiska mBlock. Dzięki temu doskonalą logiczne myślenie i tworzą własne programy, korzystając  z różnych aplikacji on-line. Wspólne działania na zajęciach rozwijają umiejętność współpracy  w grupie. Opiekunem projektu szkolnego jest p. Beata Wójcik. Podczas zajęć wykorzystywane jest  6 robotów -mBot ze standardowym wyposażeniem. Roboty mają swoje imiona. MBot współpracuje z graficznym oprogramowaniem mBlock, tekstowym Arduino oraz z aplikacjami  na tablet, smartfon. Dzięki temu można je programować na różne sposoby oraz poznawać ich funkcje i możliwości.  Niezwykle ciekawe okazały się zajęcia, na których zadaniem dla młodych programistów była  nauka tańca mBota do wybranej  muzyki. Na koniec roboty spotkały się na wspólnym pokazie tańca. W ramach zajęć projektowych organizowane zostały też zawody na torze przeszkód, gdzie roboty zaprezentowały  wyniki  pracy  programowania szybkiej i sprawnej jazdy. Zajęcia są wstępem do poważniejszych wyzwań związanych z nauką  programowania dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Projekt, którego partnerami są Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska oraz inne prestiżowe uczelnie,  jest  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127