Akcja „Na zdrowie”

W ramach działań prozdrowotnych dzieci z klas I-III i oddziału zerowego uczestniczyły w szkolnej akcji profilaktycznej „Na zdrowie”. Złożyło się na nią szereg zadań takich jak: zapoznanie się z wartościami zdrowotnymi warzyw i owoców, wykonanie  plakatu „Piramida zdrowia”, układanie hasła – rymowanki o witaminach i zdrowym stylu życia, rozwiązywanie rebusów, zagadek czy krzyżówek tematycznych, nauka piosenki o owocach i warzywach, czy  wykonanie  gazetki ściennej propagującej zasady zdrowego stylu życia oraz zasady zdrowego odżywiania. Finałem akcji było przygotowanie przez dzieci pod okiem wychowawców stoisk ze zdrowa żywnością. Celem podjętych działań było propagowanie zdrowego odżywiania się dzieci poprzez zapoznanie ze zdrową dietą, wyjaśnienie pojęć: zdrowa żywność, żywność ekologiczna oraz zastosowanie w praktyce zdobytych wiadomości.  Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, a realizowane zadania wykonywane były z ogromną pasją i kreatywnością oraz dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych przeżyć i emocji. Dzieci dobrze się bawiąc, zdobyły bezcenną wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego. Koordynatorem akcji była p. Anna Szymczyk.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127