Rozmawiali o bezpieczeństwie…

Bezpieczeństwo to priorytet w działaniach wychowawczo – profilaktycznych naszej szkoły. W ramach tego zadania dnia 16.10.2019 roku dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego wzięły udział w spotkaniu z policjantką z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Jego celem było omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakich powinni przestrzegać uczniowie w drodze do szkoły. Dzieci miały okazję porozmawiać o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, bezpiecznym zachowaniu w czasie oczekiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Podczas spotkania zaprezentowane zostały slajdy i filmiki dotyczące bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Prelekcja i prezentacje pozwoliły na utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię  oraz pojęć związanych z ruchem drogowym. Uczniowie mogli wykazać się także umiejętnością rozpoznawania ważnych znaków drogowych. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na dziecko na drodze, omówił sposoby ich unikania lub pokonywania. Uczniowie zostali uczuleni na konieczność  zapinania pasów  podczas podróży samochodem oraz noszenia elementów odblaskowych. Uczniowie mieli także okazję do zadawania pytań, na które prowadząca policjantka udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127