„Zapomnieć znaczy powtórzyć „

Obchody 80 rocznicy wybuchy II wojny światowej w szkole w Kowali

 

Wrzesień 1939 roku i  II wojna światowa w sposób szczególny wpisują się w historię Polski. Te właśnie wydarzenia stały się osią działań, podjętych przez dzieci i młodzieży  w szkole w Kowali  w ramach szkolnego projektu: „A więc wojna! 80 lat od wybuchu II wojny światowej”. Jego ideą było, poprzez przybliżenie tragicznych wydarzeń i doświadczeń, które  były udziałem Polski i Polaków we Wrześniu 1939, uświadomienie młodemu pokoleniu, jak wielkim darem jest życie w pokoju,  w wolnej i niepodległej ojczyźnie.

We wrześniu we wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a ich ważnym elementem były wspomnienia mieszkańców Kowali z okresu wojny. Uczniowie poszukiwali świadków historii w swoim otoczeniu i zapoznawali się ze wspomnieniami ludzi, którzy osobiście uczestniczyli w tragicznych wydarzeniach sprzed 80 lat. Odwiedzili też lokalne miejsca pamięci, gdzie oddali hołd poległym za ojczyznę.  W świetlicy szkolnej przygotowana została wystawa historyczna poświęcona II wojnie światowej, a w szkolnej bibliotece prezentacja książek, publikacji i czasopism poświęconych  wydarzeniom z lat  1939 – 1945. Uczniowie w klasach wykonali  gazetki ”Polska i Polacy we wrześniu 1939”. Swoją  wiedzę o tragicznych wydarzeniach i doświadczeniach związanych z wojną uczniowie pogłębili poprzez udział w szkolnych konkursach plastyczno – informatycznym,  recytatorskim, ortograficznym i historycznym. W konkursie plastycznym na plakat informacyjny o Wrześniu 1939 nagrodzono prace Aleksandry Stadryniak kl. V a (I m), Pauliny Koryckiej kl. IV a, (II m.) oraz Amelii Wiśniewskiej z kl.VIIIb (III m.). Najlepsze prezentacje o Wrześniu 1929 przygotowały Michalina Błeszyńska i Zuzanna Bieniek obie  z klasy VIIIb.  W konkursie recytatorskim najpiękniejsze interpretacje utworów poetyckich o Wrześniu zaprezentowali Michalina Błeszyńska 8b (1m), Magdalena Szydłowska kl. 8a (2m) i Kuba Gębski kl. 8a (3m). Wiele emocji wzbudził drużynowy konkurs historyczny. Test wiedzy oraz zadania interaktywne pozwoliły wyłonić najlepiej znających historię kampanii wrześniowej. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie klasy 8b: Roksana Piątek, Maja  Nogaj i Jan  Sadowski. Drugie i trzecie miejsce zajęły drużyny klas 7a i 7b. W ramach realizacji szkolnego projektu podjętego dla uczczenia 80.rocznicy Września 1939 zorganizowano także szkolny konkurs ortograficzny „Chwała bohaterom”.  Uczniowie, podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-V oraz klasy VI-VII, pisali dyktando  nawiązujące do wydarzeń sprzed 80 lat.  Najlepsi okazali się:  Oliwia Odzimkowska (kl. 4a),  Aleksandra Stadryniak (kl.5),  Franciszek Pałgan (6b ) i  Aleksandra Kramek (7a) Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym apelu 10 października. Zwycięzcom gratulujemy.

Ostatnim akcentem szkolnych obchodów 80 rocznicy  wybuchu II wojny światowej była wzruszająca inscenizacja ”Był taki wrzesień 1939 – Jest taki wrzesień 2019” przygotowana przez uczniów wspieranych merytorycznie przez p. Elżbietę Tyczyńską -Zygarek, p. Magdalenę Gajdę i p. Andrzeja Krzyczkowskiego. Spotkanie rozpoczęło odśpiewanie hymnu i wystąpienie dyrektora szkoły Małgorzaty Koniecznej.  Wykonany przez uczniów wzruszający montaż słowno – muzyczny, obrazujący tragiczne lata II wojny światowej okazał się  nieocenioną lekcją historii, w której udział wzięli naoczni świadkowie czasów wojny – mieszkańcy Kowali. Wiersze, pieśni żołnierskie, wspomnienia z okresu wojennej zawieruchy  oraz utwory instrumentalne w wykonaniu uczniów były hołdem dla tych, którym przyszło żyć i umierać w mrocznych czasach pogardy człowieka dla człowieka. Wzruszającym momentem uroczystości był kończący występ apel poległych. Obecni na uroczystości seniorzy oraz goście: Małgorzata Brola,  Jolanta Stanik, Ewelina Strycharska, Łucja Byzdra oraz Janina Łapczyńska otrzymali pamiątkowe odznaki wydane przez IPN z okazji 80 Rocznicy wybuchu II wojny światowej, wydarzenia, o którym nie można zapomnieć. Tak jak nie można zapomnieć o żołnierzach września, o ich bohaterstwie wobec miażdżącej przewagi hitlerowskich i sowieckich najeźdźców  i o ich niekwestionowanym wkładzie w istnienie dzisiejszej wolnej Polski. Bo wolność jest wartością najcenniejszą, lecz często niedocenianą w czasach pokoju. Ten cel przyświecał wszystkim działaniom podjętym z ogromnym zaangażowaniem przez nauczycieli i uczniów szkoły w Kowali  w ramach realizowanego projektu „A więc wojna”.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127