UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach  uczniowie naszej szkoły stawili się na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. Obecni byli oczywiście nauczyciele, dyrekcja szkoły a także rodzice. Razem z nami rok szkolny 2019/2020 powitała kierownik referatu oświaty, kultury i sportu p. Małgorzata Brola.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniu hymnu głos zabrała dyrektor szkoły – Małgorzata Konieczna.  Powitała wszystkich serdecznie, a szczególnie najmłodszych członków naszej szkolnej społeczności – dzieci z oddziałów zerowych i klas pierwszych oraz ich rodziców. Dyrektor szkoły przypomniała zebranym o tym, że w dniu 1 września każdego roku pamiętamy o ofiarach  największego konfliktu zbrojnego w historii –  II wojny światowej, w tym roku w sposób szczególny, gdyż obchodzimy 80 rocznicę Polskiego Września 1939.  Zebrani upamiętnili to wydarzenie minuta ciszy. Następnie pani dyrektor przedstawiła kadrę pedagogiczną i wspomniała o wykonanych na terenie szkoły w czasie wakacji  remontach. Zwracając się do zebranych, życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Następnie wicedyrektor Joanna Kutkowska przekazała zebranym najważniejsze informacje związane z organizacją pracy szkoły i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.  Życzenia dla uczniów i kadry pedagogicznej oraz rodziców skierowała także p. Małgorzata Brola – kierownik referatu oświaty kultury i sportu. Uczniom życzyła radości i wielu ciekawych przygód z nauką, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

 

Tu czytaj : Harmonogram spotkań w klasach z wychowawcami 02.09.2019r


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127