ZEBRANIA z RODZICAMI

ZAPROSZENIE

Zgodnie z zapisami KALENDARZA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (zakładka AKTUALNOŚCI-Kalendarz szkolny 2018/2019) w  czwartek 16  maja 2019r. odbędą się zebrania z wychowawcami klas, na których wychowawcy:

  • przedstawią słabe i mocne strony zespołu klasowego (bieżące problemy zespołu)
  • zapoznają rodziców uczniów z przewidywanymi ocenami z zajęć edukacyjnych, w tym
    z PROPONOWANYMI ocenami niedostatecznymi oraz ocenami zachowania. (przypomnienie  szkolnych zasad oceniania, w tym m .in. z możliwością poprawy przewidywanych ocen)
  • podsumują efekty dydaktyczno-wychowawcze uczniów w  roku szkolnym 2018/2019.

Zebrania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

DATA WYCHOWAWCA ODDZIAŁ SALA GODZ.
 


16.05.2019
czwartek

Małgorzata Gębska-Orzechowska

Nauczycielka na zwolnieniu L-4

0A ustalony zostanie inny termin
Anna Szymczyk 1A 6 16.30
Wiesława Rzepecka 1B 4 16.00
Angelika Chmielewska 2A 2 16.30
Alicja Krakowiak 2B 15 16.30
Grażyna Jóźwik 2C 16 16.30
Ilona Bińkowska 3A 17 16.00
DATA WYCHOWAWCA ODDZIAŁ SALA GODZ.
 

 

16.05.2019
czwartek

Magdalena Gajda 4A 17 17.30
Elżbieta Tyczyńska-Zygarek 4B H2 17.00
Anna Gaca 5A 4 17.30
Agnieszka Rozwadowska 5B H3 17.30
Renata Szary 5C 15 17.30
Ewa Bednarczyk 6A 2 17.30
Małgorzata Grzesiak 6B 11 17.30
Iwona Stefańska-Stanik 7A 22 17.30
Beata Wójcik 7B 20 16.30
Marta Myśliwiec 8A H1 16.30
Marzena Molga 8B 19 16.30

O godzinie 17.00 w s. H1 i s. 19 odbędzie się SPOTKANIE w sprawie wyjazdu młodzieży na obóz szkoleniowy EUROWEEK (odpowiedzialne p. M. Myśliwiec i p. M. Molga).


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127