Informacja Dyrekcji w związku z ewentualną akcją strajkową

                                                                                                                                Kowala, 05.04.2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Wobec przedłużających się negocjacji pomiędzy Stroną Rządową a Stroną Społeczną w sprawie postulatów strajkowych nauczycieli, jesteśmy zmuszeni poinformować Państwa, że od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania) większość nauczycieli i pracowników naszej szkoły przystąpi do planowanego ogólnopolskiego strajku protestacyjnego. Szkoła nie zostanie zamknięta, ale strajk może spowodować zakłócenie właściwego toku jej pracy.

Wszelkie wcześniejsze informacje dotyczące ewentualnego strajku, przesyłane były dla Państwa poprzez WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS od 02 kwietnia 2019r.

W dniu wczorajszym czyli w czwartek 04.04.2019r. odbyły się w szkole spotkania informacyjne wychowawców z Rodzicami naszych uczniów, podczas których zbierane były informacje zwrotne odnośnie możliwości zapewnienia opieki przez Rodziców we własnym zakresie podczas  EWENTUALNEGO strajku.

W związku  z prawdopodobną akcją protestacyjną przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie zagwarantowania ustawowego obowiązku bezpieczeństwa Państwa dzieciom. W przypadku braku możliwości zapewnienia uczniom opieki z Państwa strony, dla tych, którzy będą na terenie szkoły, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Zwracamy się do Państwa jako Rodziców, o zrozumienie  mogącej zaistnieć  trudnej sytuacji.

O dalszym, niemożliwym do przewidzenia w dniu dzisiejszym, przebiegu zdarzeń będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Z poważaniem

Małgorzata Konieczna -dyrektor

 Joanna Kutkowska -wicedyrektor

 

STRAJK-INFORMACJA MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

STRAJK-INFORMACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127