Woda to życie – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca. Jego organizacja ma w celu uświadomienie mieszkańcom naszej planety, jak wielką rolę w jej istnieniu odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W tym roku po raz pierwszy do obchodów Dnia Wody przystąpił Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA, który dzięki wsparciu Polskiej Akcji Humanitarnej otrzymał niezbędne materiały (scenariusze lekcji, karty zadań, plakaty) do przeprowadzenia akcji uświadamiającej, że wodę trzeba szanować, a setkom milionów ludzi na świecie brakuje wody pitnej. Materiały edukacyjne zostały wykorzystane na lekcjach wychowawczych w klasach  czwartych i piątych. Uczniowie zastanawiali się w jaki sposób na świecie ludzie pozyskują wodę. Poszerzyli swoją wiedzę o krajach, które borykają się z wyzwaniami wodnymi. Zrozumieli również znaczenie wody na gospodarkę kraju, sytuację międzynarodową, środowisko naturalne oraz życie mieszkańców. Na zajęciach większość uczniów była bardzo zdziwiona, że są kraje na świecie, gdzie po wodę trzeba iść ok. 6 kilometrów. Szanujmy więc wodę, bo woda to życie!


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127