Bezpieczeństwo to jest to! Spotkanie z policją

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem  28 listopada 2018r.. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszkami policji, pracującym na co dzień w Powiatowej Komendzie  Policji w Radomiu. Policjantki z wydziału Ruchu  Drogowego  przeprowadziły pogadankę z uczniami klas młodszych na temat „ Bezpieczna droga do szkoły”. Przypomniały zasady, jakie obowiązują pieszego uczestnika ruchu drogowego. Dzieci obejrzały także krótkie  filmy, które przedstawiały różne niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się po drogach. Pouczające filmiki pokazywały także, jak unikać i nie powodować zagrożeń oraz  jak ważne jest noszenie odblasków. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali prelekcji  i aktywnie uczestniczyli w  spotkaniu. Nagrodą dla najaktywniejszych uczestników za poprawnie udzielane odpowiedzi na pytania naszych gości były znaczki odblaskowe. Spotkanie zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez klasę I b i II a, wszyscy uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. „Znaczki odblaskowe”. Dzieci z zerówki zrobiły i wręczyły paniom policjantkom  laurkę.

Podczas spotkania w klasach IV i V funkcjonariuszki przypomniały, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły, poza miejscem zamieszkania oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto uświadomiły uczniom, jak ważną rolę pełnią kamizelki i elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Uczniowie mogli, także dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Funkcjonariuszki omówiły sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji. Przestrzegły także przed konsekwencjami prawnymi obrażania i ośmieszania w sieci. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali prowadzącym  za  interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

 

 

 

 

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127