Dla Niepodległej – relacja ze Sztafety 11.11.11.11.18

11 listopada Polacy na całym świecie obchodzą jedno z najważniejszych świąt państwowych – Narodowe Święto Niepodległości.  W roku 2018 jest to jednak dzień wyjątkowy, ponieważ właśnie w tym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Razem z mieszkańcami Kowali uczciliśmy ten dzień w sposób szczególnie uroczysty i radosny.

Jubileusz rozpoczął się mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha w Kowali, w której uczestniczyliśmy razem z pocztem sztandarowym naszej szkoły. Po jej zakończeniu przy obelisku proboszcza ks. Fiałkowskiego – zesłańca i uczestnika powstania styczniowego złożone zostały w imieniu mieszkańców kwiaty i zapalone znicze pamięci. Następnie razem z mieszkańcami, przedstawicielami samorządu gminy na czele z  panem Dariuszem Bulskim wójtem gminy Kowala i innymi uczestnikami uroczystości udaliśmy się w asyście pocztów sztandarowych na skwerek w Kowali, gdzie miała miejsce główna część uroczystości gminnych. Tam  została odczytana odezwa (telegram) marszałka Józefa Piłsudskiego o powstaniu państwa polskiego. Zgromadzeni odśpiewali hymn Polski, a  pan Dariusz Bulski wójt gminy Kowala dokonał uroczystego otwarcia gminnej uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Kolejnym punktem programu było osłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Aktu tego dokonali: Stanisława Kowalczyk, Dariusz Bulski  oraz uczennica naszej szkoły Michalina Błeszyńska. Przedstawiciele władzy samorządowej złożyli kwiaty, a  proboszcz parafii Św. Wojciecha w Kowali ks. Piotr Borciuch poświęcił obelisk i tablicę. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia z inicjatywy sołtysa Kowali i nowo wybranych radnych posadzono też Dąb Wolności. Następnie uczestnicy  przeszli  pod  pomnik lotników Żwirki i Wigury, gdzie uformowano VIII Międzypokoleniową Sztafety Niepodległości 11.11.11.11.18, na której czele stanęli wolontariusze Gminnego Centrum Wolontariatu  oraz najmłodsi mieszkańcy – dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowali. Ponad 150 osobowa sztafeta z transparentami i biało-czerwonymi flagami ruszyła w kierunku pomnika powstańców w Dąbrówce Zabłotnej. Biegliśmy radośnie w towarzystwie seniorów  z Klubu Seniora, wolontariuszy ze szkół i Gminnego Centrum Wolontariatu, nauczycieli, koleżanek i kolegów z innych szkół, zawodników Judo Kowala oraz innych klubów sportowych, strażaków, przedstawicieli „Drużyny ks. Kotlarza” oraz biegaczy „Setki na Setkę” oraz wielu innych mieszkańców gminy. Wszyscy chcieliśmy tym biegiem przez Kowalę, Rożki, Augustów, Ludwinów do Izby Pamięci Ks. R. Kotlarza w Tablicach uczcić Jubileusz Niepodległej.  Przy pomniku powstańców 1863r.  delegacja uczniów naszej szkoły złożyła wiązankę z biało-czerwonych kwiatów i zapaliła znicze. Wolontariusze razem ze strażakami ustawili tablicę ze kolejnym słowem z cytatu uzupełnianego przez uczestników sztafety od ośmiu lat. Odśpiewano również „Rotę”, a obok pomnika powstańców zasadzono kolejny Dąb Wolności. Około godziny 12.00 w ramach akcji ogólnopolskiej ,,Niepodległa do Hymnu” odśpiewaliśmy  wspólnie hymn Polski. Na kolejnych przystankach przekazywano symboliczne serduszko kolejnym grupom biegaczy. Przedstawiciele naszej szkoły razem z uczniami z innych szkół prowadzili sztafetę od kapliczki w Rożka do pomnika ku czci Polaków powieszonych przez hitlerowców 12 października 1942. Tam przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Młodocina Mniejszego złożyli kwiaty i zapali znicze, a uczennica naszej szkoły Paulina Chełmińska w hołdzie bohaterom z czasów II wojny światowej zaśpiewała piosenkę „Biały krzyż”.  Potem uczestnicy sztafety przez Augustów, Ludwinów dobiegli do Przystanku Historia  w Izbie Pamięci Ks. Romana Kotlarza w Pelagowie-Trablicach. Tam przy obelisku upamiętniającym bohaterskiego kapłana, ikony Czerwca 76 delegacja mieszkańców Trablic złożyła kwiaty i zapaliła znicze jako wyraz uznania, dla tych którzy walczyli o wolną Polską w czasach komunizmu. Dla upamiętnienia 100lecia Niepodległej  przy Izbie Pamięci zasadzony został też kolejny Dąb Wolności. Uczestnicy Sztafety Niepodległości mogli też zobaczyć występ artystyczny orkiestry Grandioso z Radomia oraz wystawę  IPN „Ojcowie Niepodległości”. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na gorący i smaczny  poczęstunek. Patriotyczna biesiada zakończyła główne obchody rocznicowego Święta Niepodległości. Nad organizacją i naszym udziałem w lokalnych obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości czuwała dyrekcja szkoły – Małgorzata Konieczna i Joanna Kutkowska, a nauczyciele – Artur Kupiec, Artur Bielecki, Ewa Krześniak, Elżbieta Tyczyńska-Zygarek, razem z nami pokonali trasę lub wybrane etapy tegorocznego biegu dla Niepodległej.  Już dziś czekamy na kolejną sztafetę Niepodległości, w której na pewno nie zabraknie uczniów naszej szkoły.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127