Nasza szkoła składa hołd Niepodległej…

Narodowe Święto Niepodległości  to ważna i piękna data – święto każdego Polaka. W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia nasza szkoła zorganizowała szereg działań upamiętniających 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Punktem kulminacyjnym „Roku dla Niepodległej” była  uroczystość zorganizowana 9 listopada 2018r, którą społeczność szkolna wraz z gośćmi  upamiętniła datę odrodzenia Polski, która 11 listopada 1918r., po 123 latach niewoli, stała się wolnym niepodległym państwem. 

Społeczność szkolną oraz przybyłych gości zebranych na sali gimnastycznej powitała dyrektor szkoły Małgorzata Konieczna. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że od zawsze polskiej szkole przyświeca ważny cel: dbałość o wszechstronny rozwój uczniów, między innymi poprzez rozbudzanie postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej. Przypomniała także o tym jak ważna jest dla Polaków niepodległość, o którą walczyło kilka pokoleń. Kolejnym punktem  rocznicowego spotkania szkolnej społeczności było wspólne odśpiewanie 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego – naszego narodowego hymnu w ramach akcji bicia „Rekordu dla Niepodległej”. Wspólnie z nami hymn odśpiewali nasi goście zastępca wójta gminy Kowala Dariusz Bulski, ks. proboszcz Piotr Borciuch, kierownik GOPS w Kowali Anna Zaleszczyk, dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Stanik, sołtys Kowali Jarosław Słomka oraz przedstawiciele rady rodziców Sabina Włoskowicz i Rafał Sujecki. Następnie prowadzący uroczystość uczniowie zaprosili na okolicznościowy program artystyczny. Jego scenariusz miał wydźwięk patriotyczny. Przypominał  o smutnych losach polskiego narodu, który przez 123 lata pozbawiony był własnego państwa oraz tych radosnych momentach w dziejach, kiedy nasi przodkowie  ogłaszali całemu światu, że Polska jak Feniks z popiołów powstaje i będzie walczyć o godne miejsce na mapie Europy.  Na wspaniale przygotowany pod okiem nauczycielek p. Urszuli Mareckiej i p. Elżbiety Tyczyńskiej-Zygarek montaż słowno-muzyczny złożyły się wiersze, piosenki i utwory „na żołnierską nutę” przygotowane przez naszych szkolnych artystów wspólnie z nauczycielem muzyki Andrzejem Krzyczkowskim. Wszyscy mieli okazję wysłuchać ukochanej przez Naczelnika Piłsudskiego „Pierwszej Brygady” oraz wiązanki melodii żołnierskich. Uczniowie zaprezentowali także inne piosenki o Ojczyźnie. Centralną część scenografii stanowił portret Józefa Piłsudskiego i biało-czerwone elementy dekoracji. Na zakończenie uroczystości głos zabrał z-ca wójta Dariusz Bulski, który pogratulował wspaniałego występu i zaprosił do wspólnego świętowania w ramach oficjalnych gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada oraz udziału  w dorocznej sztafecie 11.11.11.11.18 .


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127