Czas ślubowania i pasowania…

To był wyjątkowy dzień…pierwszoklasiści  i przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali zostali przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. A miało to miejsce w dniu 24 października  2018r.  Pasowanie i ślubowanie  przedszkolaków i uczniów klas pierwszych to jedna z piękniejszych uroczystości w szkolnym kalendarzu. Zgodnie z tradycją przed uzyskaniem pełni uczniowskich praw dzieci muszą się  wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Aby nikt nie miał wątpliwości, że zasługują na miano ucznia, najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej  wspólnie z wychowawcami przez długi czas przygotowywali popisowe programy.

Uroczystość przedszkolaków odbyła się w bardzo kameralnej atmosferze. Zerówkowicze, w swojej ciekawie udekorowanej sali, przygotowali dla dyrekcji i rodziców wspaniały występ pod kierunkiem  p. Małgorzaty Gębskiej – Orzechowskiej. Dzieci z przejęciem śpiewały piosenki, recytowały i tańczyły, wkładając w to wiele radości.  W nagrodę dyrektor szkoły Małgorzata Konieczna pasowała wszystkich na żaków – przedszkolaków, a potwierdzeniem tego były dyplomy i upominki przygotowane przez rodziców. Pasowanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ślubowanie i pasowanie pierwszaków miało bardziej oficjalny charakter i odbyło się na sali gimnastycznej. Świąteczny strój galowy uczniów, dekoracja sali, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie wypadło jak najbardziej okazale. Uroczystość swoją obecnością uświetnili goście  z-ca wójta Dariusz Bulski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Stanik oraz rodzice. Ceremonia rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły Małgorzaty Koniecznej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i zaśpiewaniu hymnu państwowego, dzieci w programie artystycznym, przygotowanym pod okiem p. Wiesławy Rzepeckiej zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Uczniowie popisali się także wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole, w środowisku i grupie rówieśniczej. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uczniowskiej przysięgi i pasowania. Po ślubowaniu na sztandar szkoły każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez dyrektor szkoły p. Małgorzatę Konieczną.  Ślubowanie złożyli również obecni na sali rodzice, obiecując wspierać, pomagać i wsłuchiwać się w potrzeby swoich pociech. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Rodzice kwiatami podziękowali za przygotowanie ślubowania i przyjęcie dzieci w poczet uczniów szkoły w Kowali.  Gorące życzenia pierwszakom oraz upominki przekazał także z-ca wójta Dariusz Bulski. Na zakończenie wykonano pamiątkowe fotografie. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek w klasie przygotowany przez rodziców.

Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, a nauczycielom i dyrekcji szkoły dumy i radości z nowo przyjętych uczniów.  Wszystkim pierwszakom i zerówkowiczom pozostaje życzyć wielu sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy, a ich rodzicom pogratulować wspaniałych pociech.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127