Podziękowali nauczycielom uśmiechem i ciepłym słowem…

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!   (B. Conklin)

Dzień Edukacji Narodowej potocznie nazywany Dniem Nauczyciela to w całym naszym kraju święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. W naszej szkole uroczyście obchodzono ten szczególny dzień w kalendarzu oświaty 12 października 2018r. W uroczystości wzięła udział dyrekcja, grono pedagogiczne, nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz zaproszeni goście wraz z Dariuszem Bulskim – zastępcą Wójta Gminy Kowala oraz proboszczem parafii św. Wojciecha w Kowali ks. Andrzejem Borciuchem. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Dyrektor szkoły Małgorzata Konieczna, która złożyła życzenia nauczycielom, pracownikom oświaty i emerytom. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości, min. z-cy wójta, proboszcza parafii oraz przedstawiciela rady rodziców p. Sujeckiego, którzy podziękowali za pracę wszystkim nauczycielom i wręczyli kwiaty na ręce dyrekcji. Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wręczenia nagród i odznaczeń wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Ten szczególny dzień został uświetniony przez występ artystyczny pełen humoru, ale i wzruszających słów podziękowania  przygotowany przez uczniów klas ósmych pod kierunkiem p. Marzeny Molgi i p. Marty Myśliwiec.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127