Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!

„Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu” – te słowa Antoniego Czechowa nabierają szczególnego znaczenia  26 września, kiedy  obchodzony jest, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, Europejski Dzień Języków (EDJ). Jego głównym zadaniem jest uświadamianie konieczności nauki języków obcych, zachęcanie do niej oraz uwrażliwianie na korzyści, jakie płyną z poznawania innych języków. Taki też był cel Europejskiego Dnia Języków Obcych  zorganizowanego w naszej szkole w środę 26 września 2018r.

Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie to najważniejsze przesłanie Europejskiego Dnia Języków. W Unii Europejskiej  w  przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:

  • ponad 200 języków europejskich
  • 24 języki urzędowe UE
  • około 60 języków regionalnych i języków mniejszości
  • wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

Jest on okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie
  • promowania różnorodności językowej i kulturowej
  • zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty,  ułatwia  znalezienie  pracy  i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

W tym roku w naszej szkole również obchodziliśmy  Europejski Dzień Języków. Wszyscy uczniowie byli przebrani za obywateli wybranych przez siebie krajów europejskich. Na korytarzu szkolnym można było spotkać Włochów, Francuzów, Greków, Niemców, Hiszpanów i wielu innych. Wielkie zainteresowanie wzbudziła też wystawa prac wykonanych w ramach konkursu „Picture Dictionary” . Wykonanie tego niezwykłego słownika  świadczy o ogromniej pomysłowości i inwencji twórczej uczniów.  Europejski Dzień Języków w naszej szkole zorganizowano z inicjatywy nauczycieli języków obcych.

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127