Z kartą rowerową bezpieczniej!

Dnia 29.05.2018 r. w naszej szkole odbył się Egzamin Praktyczny uprawniający do zdobycia Karty Rowerowej. Wzięło w nim udział dwadzieścia dwie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę testu teoretycznego ze znajomości: zasad ruchu drogowego, obsługi technicznej roweru oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w Egzaminie uzyskali pozytywną ocenę.

Głównym założeniem egzaminów na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły lub policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru (światła, odblaski, sprawne hamulce) karta rowerowa jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze.

Dla ciekawskich linki do stron związanych z powyższym tematem:

www.brd.edu.pl

www.kartarowerowa.net.pl


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127